chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: fractioneerbaarheid kabinetsverlof?

  Interpretatie bij art. X 47

  Vraag:

  Kan het kabinetsverlof in toepassing van artikel X 47 gefractioneerd opgenomen worden in dagen of dient dit in één aansluitende periode opgenomen te worden?

  Antwoord:

  Het kabinetsverlof dient in één aaneensluitende periode opgenomen onmiddellijk na afloop van de detachering.

  Motivering:

  Er wordt in artikel X 47 niet uitdrukkelijk voorzien in de mogelijkheid om het kabinetsverlof gefractioneerd op te nemen; de bestaansreden van deze verlofvorm bestaat er namelijk in de ambtenaar de mogelijkheid te bieden een 'recuperatieperiode' in te lassen na zijn activiteiten als kabinetsmedewerker vooraleer hij zijn taken opnieuw opneemt bij zijn entiteit;