chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: vroegtijdig stopzetten van specifieke vormen van loopbaanonderbreking

  Interpretatie bij art. X 32 en art. X 34

  Vraag:

  Wat gebeurt er met de onderbrekingsuitkering van de maand waarin men zijn loopbaanonderbreking om palliatieve zorgen te verstrekken stopzet omwille van het overlijden van de patiënt?

  Antwoord:

  De RVA betaalt voor de onvolledige maand loopbaanonderbreking de onderbrekingsuitkering uit naar rato van het aantal opgenomen dagen loopbaanonderbreking.

  Motivering:

  Algemeen principe

  In geval van overlijden van de patiënt kan de loopbaanonderbreker kiezen om:
  1. hetzij het werk te hervatten;
  2. hetzij zijn loopbaanonderbreking verder te zetten tot de oorspronkelijk vastgestelde datum.

  In principe kunnen verloven slechts worden opgezegd mits echt dwingende redenen en na overleg met de lijnmanager. Als het personeelslid zelf het werk wil hervatten om dat het palliatief verlof geen reden meer heeft, is er voldoende grond voor de lijnmanager om deze werkhervatting te aanvaarden.

  Krachtens punt 14.2 van het model van arbeidsreglement kan het verlof om palliatieve zorgen te verstrekken of het verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid onmiddellijk worden stopgezet door de ambtenaar indien de patiënt voor wie het verlof werd opgenomen, komt te overlijden. In dat geval wordt door de RVA voor de onvolledige maand loopbaanonderbreking de onderbrekingsuitkering uitbetaald naar rato van het aantal opgenomen dagen loopbaanonderbreking.

  Specificering

  Artikel X 34 § 2 bepaalt dat het verlof voor bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid voor minimum één maand dient opgenomen te worden. In geval van overlijden van de patiënt waarvoor dit verlof genomen werd, aanvaardt de RVA overmacht. Ook als dit verlof minder dan één maand heeft geduurd, betaalt de RVA voor de onvolledige maand loopbaanonderbreking de onderbrekingsuitkering naar rato van het aantal opgenomen dagen loopbaanonderbreking.

  naar boven