chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: permanentietoelage voor lager kader (rang A2)?

  Interpretatie bij art. VII 42

  Vraag:

  Kan ook een personeelslid van het lager kader (rang A2) een permanentietoelage ontvangen?

  Antwoord:

  Het is in het VPS niet uitgesloten dat een personeelslid van het lager kader (rang A2) een permanentietoelage ontvangt.
  De "sleutel" ligt bij de lijnmanager. Deze doet de aanstellingen, maar deze is uiteraard gebonden door de omschrijving: zich buiten de diensturen voor interventies thuis beschikbaar te houden.

  Elk kaderlid weet dat de arbeidstijden niet beperkt zijn tot 7u36 en 38u/week, en dat onverwachte zaken kunnen voorkomen. Dit is inherent aan de functie.
  In die zin kan verwezen worden naar art. VII 14:

  De hieronder vermelde toelagen worden uitbetaald:

  1. hetzij als verloning voor taken die niet inherent zijn aan de graad en/of de uitgeoefende functie;
  2. hetzij voor de uitoefening van een welbepaalde functie.[2]
    

  Het is dus in het VPS niet uitgesloten dat de lijnmanager een personeelslid van rang A2 indeelt in een permanentieregeling voor (praktische) interventies. Maar het lijkt ons dat een directeur of adviseur toch maar bij zeer grote calamiteiten ter plaatse zal moeten gaan. Voor mindere gevallen zal één en ander wel telefonisch opgelost worden. Gelet op de zeer lage frequentie van grote calamiteiten, lijkt het ons niet nodig om de - wellicht bestaande dagelijkse - permanentieregeling met technici, uit te breiden met A2’s.

  Ten slotte en voor alle duidelijkheid: er is een decumul met gelijk welke loodstoelage voorzien in afdeling 13.

  naar boven