chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: toelage voor ploegenarbeid

  Interpretatie bij  art. VII 43, §1

  Aan het personeelslid dat een volledige maand in een twee- of drieploegensysteem werkt, kan een toelage worden toegekend van 100 euro (100%) per maand. De prestaties moeten verricht worden in een arbeidsregeling van opeenvolgende ploegen, die elkaar met maximaal ¼ overlappen.

  Het begrip “ploeg” wordt niet gedefinieerd en er wordt ook niet bepaald uit “hoeveel” personeelsleden een ploeg moet bestaan. Er moet enkel een 2- of 3 ploegensysteem zijn.

  De toelage voor ploegenarbeid wordt toegekend omdat het personeelslid continu moet “veranderen van werkregime”, bv. de ene week in de ochtendploeg, de andere week in de avondploeg, en de ongemakken van werken op “onregelmatige uren” die hiermee gepaard gaan.

  In de voorgelegde (binnen de DVO gekende) situaties is er sprake van een 2- en 3-ploegensysteem. Hierna volgt een schematisch overzicht.

  Voorbeeld 1 – 3-ploegensysteem met dagondersteuning.

  Situatie 1:

  De personeelsleden van een gemeenschapsinstelling worden afwisselend tewerkgesteld in de ploegen 1 (6u – 14u), 2 (14u – 22u) en 3 (22u – 6u) en er is tussen de ploegen geen overlapping van meer dan ¼. Hier is er recht op een toelage voor ploegenarbeid voor de 3 ploegen.

  De personeelsleden (dagondersteuning), tewerkgesteld tijdens de dag (8u30 – 16u30) presteren niet in een ploegensysteem. Zij hebben geen recht.

  Situatie 2:

  Wanneer de dagondersteuning afwisselend zit ingebakken in het rooster van alle ploegen is er sprake van een overlapping van meer dan ¼ en vervalt het recht op ploegentoelage voor iedereen. Ze draaien allemaal op hun beurtmee in dagondersteuning.

  Situatie

  Week 1

  Week 2

  Week 3

  1

  6u–14u

  14u-22u

  22u-6u

  6u–14u

  14u-22u

  22u-6u

  6u–14u

  14u-22u

  22u-6u

  Ploeg 1

  Ploeg 2

  Ploeg 3

  Ploeg 3

  Ploeg 1

  Ploeg 2

  Ploeg 2

  Ploeg 3

  Ploeg 1

  8u30 – 16u30

  8u30 – 16u30

  8u30 – 16u30

  Dagondersteuner X en Y

  Dagondersteuner X en Y

  Dagondersteuner X en Y

  3 ploegensysteem: alle ploegen (1-2-3) behouden recht op toelage op ploegenarbeid – dagondersteuners X en Y niet

  Situatie

  Week 1

  Week 2

  Week 3

  2

  6u–14u

  14u-22u

  22u-6u

  6u–14u

  14u-22u

  22u-6u

  6u–14u

  14u-22u

  22u-6u

  Ploeg 1

  Ploeg 2

  Ploeg 3

  Ploeg 3

  Ploeg 1

  Ploeg 2

  Ploeg 2

  Ploeg 3

  Ploeg 1

  8u30 – 16u30

  8u30 – 16u30

  8u30 – 16u30

  Ploeg X en Y

  X toevoeging ploeg 3

  Y toevoeging ploeg 1

  X en/of Y lid van ploeg 1, 2 en 3

  3 ploegensysteem met meer dan ¼ overlapping door ploeg X en Y of door toevoeging van X en/of Y aan een ploeg of als lid van een ploeg in dagondersteuning: recht vervalt voor iedereen

   

  Voorbeeld 2 – 2-ploegensysteem met dagondersteuning.

  Situatie 1:

  Er is sprake van een 2-ploegensysteem indien de personeelsleden tewerkgesteld zijn in ploeg 1 (6u – 14u) en ploeg 2 (14u – 22u).

  De personeelsleden die tewerkgesteld zijn in dagondersteuning (8u30 – 16u30) presteren niet in het ploegensysteem (geen toevoeging aan ploeg 1 en ploeg 2). In dat geval behouden de personeelsleden van ploeg 1 en 2 hun recht, de dagondersteuners hebben geen recht op een toelage.

  Situatie 2:

  De regeling waarbij de dagondersteuning (8u30 – 16u30) wel wordt toegevoegd aan ploeg 1 en ploeg 2 kan niet beschouwd worden als een 3-ploegensysteem en er is geen recht op een ploegentoelage omdat er een overlapping van meer dan ¼ is met beide ploegen.