Nieuws

Resultaten en verslag eerste werksessie waarden en deontologische code

Op vrijdag 2 september 2016 namen 17 collega's van 13 verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid deel aan de eerste werksessie over waarden en de deontologische code. Doel van de sessie was het verhelderen van de verbinding tussen de 4 organisatiewaarden en de deontologische principes in de code. De deelnemers gingen van start met het zoeken van voorbeelden van ethische dilemma's waarbij waarden in conflict zijn met elkaar. De voorbeelden waren uit het leven gegrepen.

Collega’s Vlaamse overheid op zoek naar de verbinding tussen waarden en de deontologische code

De Vlaamse overheid streeft vier waarden na: openheid, vertrouwen, wendbaarheid en daadkracht. Bovendien heeft onze organisatie een deontologische code die aangeeft volgens welke principes en normen we ons werk moeten uitvoeren.
Maar hoe verhouden de waarden en de deontologische principes zich tot elkaar? Wat zijn de verschillen en de raakvlakken? Hoe bepalen ze ons gedrag als medewerkers van de Vlaamse overheid? En hoe brengen we ze samen in de praktijk?

Integriteitspraktijken Vlaamse overheid vermeld in nieuwe toolbox van Europese commissie rond kwaliteit in de overheid

Met  de ‘Toolbox for Practitioners’ wil de Europese Commissie de lidstaten richtlijnen en inspiratie geven om te werken aan kwaliteit in de openbare sector. De toolbox brengt verschillende praktijken van de lidstaten samen, waaronder ook de aanpak van het integriteitsbeleid bij de Vlaamse overheid. Meer bepaald de coördinatie van het integriteitsbeleid en de dilemmatrainingen worden besproken in theme 2: Embedding ethical and anti-corruption practices.

Vragen of ondersteuning m.b.t. integriteit

Contact: integriteit@vlaanderen.be