chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Op zoek naar informatie over integriteit? Of naar de deontologische code van de Vlaamse overheid? Deze webpagina bundelt alle informatie voor personeelsleden die bij de diensten van de Vlaamse overheid werken.

  Deontologische code: gedragsregels

  De deontologische code van de Vlaamse overheid bundelt gedragsregels voor statutaire en contractuele personeelsleden. Wat zijn de basisprincipes van die code? En waarom zijn die principes belangrijk?

  Wat zegt de code over ...

  De deontologische code biedt concrete richtlijnen rond allerlei thema's. Welke richtlijnen zijn er? En wat betekent dit in de praktijk?

  Integriteitsmeldingen

  Gevolgen van integriteitsschendingen

  Wat zijn mogelijke reacties bij schending van de deontologische gedragsregels?

  Informatie voor integriteitsactoren

  Wat is het integriteitsbeleid van de Vlaamse overheid? Hoe kun je als integriteitsactor een maatgericht beleid uitwerken in je departement of agentschap? Een integriteitsactor is bijvoorbeeld: contactpersoon integriteit, vertrouwenspersoon, HR-verantwoordelijke, ankerpunt organisatiebeheersing, leidinggevende, …

  Contact

  Meer informatie of een vraag?
  Contacteer Kristien Verbraeken (coördinator Integriteitszorg) van het Agentschap Overheidspersoneel:

  Havenlaan 88 bus 50
  1000 Brussel
  integriteit@vlaanderen.be


  Suggesties?
  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).