chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Integriteit is een belangrijk kwaliteitsaspect in elke organisatie en wordt gezien als een essentiële voorwaarde voor het goed functioneren van de organisatie. Bij de Vlaamse overheid heeft integriteit te maken met bepaalde waarden en normen die gelden bij het omgaan en werken met collega-ambtenaren en met derden (burgers, ondernemingen en verenigingen).

  Integriteitscodes

  Integriteitscodes zijn belangrijke instrumenten in een organisatie om richting te geven aan het gedrag en beslissingen van medewerkers. Een succesvolle code is geïntegreerd in een ruimer integriteitsbeleid en sluit aan bij de cultuur, structuur en praktijk van de organisatie.

  Integriteitsmeldingen en reacties op schendingen

  Heeft u een vraag of melding over integriteit bij de Vlaamse overheid? Laat het zeker weten, de Vlaamse overheid zet zich in om haar werking, ook op het vlak van integriteit, steeds te verbeteren.

  Implementatie

  Om de professionaliteit en maturiteit op het vlak van integriteit van de organisatie en haar medewerkers te vergroten, is het voeren van een geïntegreerd en gecoördineerd integriteitsbeleid noodzakelijk.

  Actoren integriteitszorg

  Naast de coördinator Integriteitszorg werken bij de Vlaamse nog verschillende andere actoren mee aan het integriteitsbeleid en de implementatie ervan, namelijk de centrale integriteitsactoren en de integriteitsactoren in de entiteiten.

  Het virtueel bureau Integriteit en het netwerk Integriteit van de Vlaamse overheid bevorderen de samenwerking tussen de actoren.

  Cijfers welzijns- en integriteitsactoren

  De Vlaamse overheid investeert in het welzijn en de integriteit van haar personeelsleden, en zet hierbij in de eerste plaats in op preventie. Als medewerkers zich goed voelen in hun werksituatie heeft dat een positief effect op de hele organisatie. Wie werkt in een aangenaam en integer arbeidsklimaat levert immers een betere dienstverlening.

  Wanneer medewerkers vragen hebben of toch problemen ondervinden, kunnen zij terecht bij verschillende welzijns- en integriteitsactoren. Deze actoren werken nauw samen rond de thema’s welzijn en integriteit, verwijzen ook regelmatig door naar elkaar of nemen een dossier samen op. Het blijkt namelijk dat in de praktijk welzijns- en integriteitsproblemen vaak hand in hand gaan. De grens tussen welzijn en integriteit is niet altijd duidelijk te trekken. Integriteitsschendingen kunnen bijvoorbeeld aan de oorzaak liggen van het niet goed voelen van de medewerkers.

  Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende welzijns- en integriteitsactoren. Klik op een actor en bekijk het cijfermateriaal van de afgelopen jaren over de dossiers van deze actoren.

  In de kijker

  Vragen of ondersteuning m.b.t. integriteit