chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Integriteitsbeleid binnen je organisatie

  Hoe kun je een integriteitsbeleid uitwerken in je organisatie? Binnen de Vlaamse overheid kun je rekenen op de nodige hulp en ondersteuning. Zo werk je aan regels, normen en waarden die samen een leidraad vormen voor het dagelijks handelen van je personeelsleden. En zo investeer je in een geïntegreerd integriteitsbeleid.

  Voor wie?

  • Je bent integriteitsactor bij de diensten van de Vlaamse overheid (bijvoorbeeld: contactpersoon integriteit, vertrouwenspersoon, HR-verantwoordelijke, ankerpunt organisatiebeheersing, leidinggevende, …).
  • Je bent binnen je departement of agentschap mee verantwoordelijk voor de uitbouw van het integriteitsbeleid.

  Hoe aanpakken?

  Efficiënt integriteitsbeleid uitwerken in je departement of agentschap: leidraad voor integriteitsactoren van de Vlaamse overheid.

  Visie op integriteitsbeleid

  Integriteit betekent correct omgaan met middelen en mensen door iedereen in de organisatie. Die benadering van integriteit is veel ruimer dan de preventie en aanpak van corruptie en fraude. Binnen de diensten van de Vlaamse overheid steunt het integriteitsbeleid op 3 pijlers:

  • preventie
  • controle/detectie
  • reactie/sanctie

  Lees meer op de webpagina ‘integriteitsbeleid binnen de Vlaamse overheid’.

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Kristien Verbraeken - coördinator Integriteitszorg Vlaamse overheid
  Agentschap Overheidspersoneel – Dienstencentrum Welzijn
  integriteit@vlaanderen.be


  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).