chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: Eedaflegging en overheidspensioen

  Interpretatie bij art. III 12

  Vraag:

  In welke mate is de eedaflegging een noodzakelijke voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op een overheidspensioen?

  Antwoord:

  Indien de ambtenaar tijdens de proeftijd weigert de eed af te leggen is zijn toelating tot de proeftijd van rechtswege nietig (III 12 VPS). Er is dan nooit een geldige toelating tot de proeftijd geweest. De overheid deelt mee aan het personeelslid dat de toelating tot de proeftijd nietig is en dat het personeelslid geen ambtenaar op proef meer is.

  Het is de overheid die de eedaflegging organiseert en de ambtenaar op proef uitnodigt. Wie niet de eed aflegde tijdens de proeftijd omdat dit niet werd georganiseerd door de overheid, kan nog steeds de eed afleggen. Het betreft hier geen weigering van het personeelslid, maar een onzorgvuldigheid van de overheid, dus geen van rechtswege nietigheid. Om problemen te voorkomen, wordt deze onzorgvuldigheid best nog rechtgezet.

  Motivering

  De benoeming zonder eedaflegging kan vernietigd worden door de Raad van State. De eedaflegging is immers een voorwaarde om het statuut van vastbenoemd ambtenaar te verkrijgen. Indien het Rekenhof hierop stuit, kan zij de benoeming als ongeldig beschouwen en dan krijgt betrokkene geen ambtenarenpensioen maar het privé-pensioen (dat een heel stuk lager ligt).

  Datum: 20/10/2016