chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: auteursrecht met betrekking tot beleidsnota

  Interpretatie bij art. II 8

  Vraag:

  Kan de beleidsnota die een kandidaat in een selectieprocedure moet indienen door iedereen worden ingekeken en eventueel worden benut? Kunnen de personen die een beleidsnota hebben ingediend een auteursrecht laten gelden op hun ingediende tekst of niet?

  Antwoord:

  Indien in een selectieprocedure voor bv. een N-1 functie vereist wordt dat een beleidsnota opgemaakt wordt, dan kan deze nota alleen gelezen worden door de selector en niet door andere personen tenzij de auteur hiertoe uitdrukkelijke instemming verleent.
  De ideeën van de beleidsvisie kunnen wel worden benut door de anderen.

  Motivering:

  De schriftelijke beleidsvisie in het kader van selectieprocedures is een werk van letterkunde, zoals bedoeld in het Wetboek van Economisch Recht (artikel XI.172) en dus heeft de auteur in principe alle vermogensrechten en morele rechten.

  Het benutten van de beleidsvisie in het document door anderen valt evenwel niet onder het auteursrecht. Het auteursrecht beschermt geen ideeën, maar alleen de persoonlijke uitdrukking en vorm die eraan worden gegeven. Dus de auteur kan er zich niet tegen verzetten dat iemand een werk maakt dat niet rechtstreeks afgeleid is van het zijne, maar slechts gebruik maakt van dezelfde ideeën of gegevens.

  Krachtens artikel II 8 draagt de ambtenaar aan de Vlaamse gemeenschap het geheel van de vermogensrechten over op de werken waarvan hij de (mede)auteur is en die hij ter uitovering van zijn ambt tot stand brengt.

  Deze overdracht betreft de auteursrechten op de werken die de ambtenaar ter uitvoering van zijn ambt tot stand brengt. De ambtenaar verleent aan de Vlaamse gemeenschap de toelating om deze werken onder de naam van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap aan het publiek mee te delen en onder die naam te exploiteren. Deze toelating geldt voor een duur van 20 jaar vanaf de datum van de creatie van het werk.

  Dit betekent dat de auteur van een beleidsvisie geen vermogensrechten noch bepaalde morele rechten meer kan doen gelden tenzij het recht zich te verzetten tegen elke wijziging van het werk die zijn eer of reputatie zou schaden. De wijziging betreft dan wel de nota zelf (de vorm) en niet de ideeën die erin zijn vervat.

  naar boven