chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: behoud gunstiger salarisregeling na afloop mandaat

  Interpretatie bij art. V 55 §2

  Vraag:

  Wanneer een adviseur-ingenieur een mandaat van afdelingshoofd opneemt, krijgt hij een terugvalpositie in de graad van hoofdadviseur. De salarisschaal gekoppeld aan de graad van hoofdadviseur is lager dan die gekoppeld aan de graad van adviseur-ingenieur. Leidt dit dan tot een achteruitgang in salaris?

  Antwoord:

  Neen

  Motivering:

  De adviseur-ingenieur (ss A221, A222 na 10 jaar) die na enige tijd het mandaat van afdelingshoofd neerlegt, heeft een terugvalpositie in de graad van hoofdadviseur (ss A212, A213 na 10 jaar). Organiek krijgt hij de graad van hoofdadviseur (ss A212-A213).

  Aangezien echter de ss gekoppeld aan de graad van hoofdadviseur lager is dan het salaris gekoppeld aan de graad van adviseur-ingenieur, geniet hij van de regeling vermeld in art. V 55 § 2 VPS: de hoofdadviseur geniet van de salarisregeling die van toepassing is op de datum voorafgaand aan die van de aanstelling als afdelingshoofd als die voordeliger is.

  Met salarisregeling wordt bedoeld: de salarisschaal en de geldelijke progressie die men in deze salarisschaal geniet. Hij zal dus uitbetaald worden in de ss A221 zolang deze voordeliger is dan de ss A212-A213. Binnen de graad van adviseur-ingenieur doorloopt hij echter geen functionele loopbaan meer, aangezien hij organiek de graad van hoofdadviseur heeft.

  De schaalanciënniteit die hij heeft opgebouwd als afdelingshoofd wordt aangerekend als schaalanciënniteit die hij heeft opgebouwd als hoofdadviseur (art. V 55 § 1). Na het neerleggen van het mandaat van afdelingshoofd, loopt de functionele loopbaan in de organieke graad als hoofdadviseur verder. Na 10 jaar schaalanciënniteit in de ss A212, bekomt hij de ss A213 die wel voordeliger is dan de ss A221. Vanaf dan zal hij in zijn organieke graad van hoofdadviseur uitbetaald worden.

  naar boven