chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: Berekening proeftijd bij halftijdse prestaties

  Interpretatie bij art. III 15

  Vraag:

  Hoe berekent men de proeftijd bij halftijdse prestaties?

  Antwoord:

  Bij deeltijds werken gebeurt geen pro rata herberekening. Elke afwezigheid die niet meetelt als werkdag, betekent een verschuiving van de effectieve einddatum.

  Neemt een personeelslid zijn halftijdse prestaties op in volle dagen, dan worden deze afwezigheidsdagen niet beschouwd als werkdagen, waardoor de proeftijd later eindigt dan initieel voorzien. Neemt een personeelslid zijn halftijdse prestaties evenwel op in halve dagen of uren, dan tellen deze dagen wel mee als werkdagen, waardoor de proeftijd eindigt op de initieel voorziene einddatum (als er zich geen andere afwezigheden voordoen).

  (laatste update: 18/07/2014)