chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: betaling loodstoelagen in geval van arbeidsongeval

  Interpretatie bij art. VII 60 e.v.

  Vraag:

  Welke toelagen worden aan een operationele loods toegekend tijdens de arbeidsongeschiktheid ingevolge een arbeidsongeval en na de werkhervatting?

  Antwoord:

  Op grond van artikel 32 van het KB van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op weg naar en van het werk hebben de personeelsleden in overheidsdienst tijdens een periode van tijdelijke ongeschiktheid wegens arbeidsongeval recht op de "bezoldiging" verschuldigd op grond van hun arbeidsovereenkomst of statuut.

  Voor de definitie van het begrip "bezoldiging" dienen enkel de elementen in aanmerking te worden genomen voor zover ze op grond van hun arbeidsovereenkomst of reglementair statuut verschuldigd zijn.

  Toegepast op de loodstoelage betekent dit concreet het volgende:

  • dat de loodstoelage (artikel VII 60, §1 VPS) niet verschuldigd is (is immers "prestatiegebonden"); ook de regel van artikel VII 15 (35 kalenderdagen) is hier zonder voorwerp;
  • dat de loods wel recht heeft op de toelage van 36,99 euro (à 100%) per kalenderdag (artikel VII 60, §4 VPS);
  • dat de loods na de hervatting overeenkomstig artikel VII 62 aanspraak kan maken op loodstoelage 2 ipv 4.

  naar boven