chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: betaling vervangende toelage woonstderving personeelsleden afdeling Elektriciteit en Mechanica Gent

  Interpretatie bij art. VII 129

  Vraag:

  Welke personeelsleden van EMG hebben recht op de vervangende toelage:
  - zij die op 1 september 1999 recht hebben op de toelage?
  - Zij die op 13 januari 2006 recht hebben op de toelage of ook erna?

  Antwoord:

  De overgangsregeling van artikel VII 129 werd voor het eerst ingevoerd bij BVR van 5 mei 2000 (harmonisatie vergoedingen en toelagen) - artikel XIII 155vicies ter van het toenmalig VPS van 24 november 1993.

  ENKEL personeelsleden van de in dit artikel opgesomde afdelingen die op 1 september 1999 het genot hebben van hetzij een gratis woonst, hetzij van de vervangende toelage, kunnen op dit ogenblik dit voordeel nog ontvangen.

  Het is bijgevolg onmogelijk dat personeelsleden pas sinds 2000 of na 13 januari 2006 één van deze voordelen voor het eerst ontvangen. Het betrokken personeelslid diende er reeds recht op te hebben op 1 september 1999.