chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: bezoldiging bij (tussentijds) einde van het mandaat van een N-functie

  Interpretatie bij art. V 17

  Vraag:

  Wie staat bij het einde van het mandaat of bij een tussentijds einde van het mandaat van een N-functie (of een functie van algemeen directeur), die zijn mandaat uitoefent in een andere entiteit dan de entiteit waartoe hij voorheen behoorde, in voor zijn bezoldiging?

  Antwoord:

  • De bij eenzijdige administratieve rechtshandeling aangestelde titularis van een N-functie, wiens mandaat wordt beëindigd en die niet wordt aangesteld in een ander of volgend mandaat, wordt uiterlijk binnen 1 jaar na de schriftelijke kennisgeving van de beëindiging van het mandaat, herplaatst in de interne arbeidsmarkt (= binnen de diensten van de Vlaamse overheid) in een passende functie van de terugvalgraad van directeur-generaal (art. V 17, 1° VPS).
  • Uit de bepaling van artikel V 17 kan worden afgeleid dat de ambtenaar het salaris verbonden aan het beëindigde mandaat behoudt in afwachting van de herplaatsing. De titularis van de N-functie wiens mandaat wordt beëindigd, zal zijn verloning behouden tot hij/zij een nieuwe gepaste functie heeft via de herplaatsing. In principe is dit maximaal 1 jaar.
   Artikel V 17, 2°, bepaalt wel dat hij de mandaattoelage behoudt als hij de mandaatfunctie verder uitoefent in afwachting van de aanstelling van een nieuwe titularis.
  • De totale salarislast van dit personeelslid in herplaatsing gedurende maximaal 1 jaar na de beëindiging van het mandaat, is ten laste van de entiteit waar hij zijn mandaat van N- functie uitoefende.

  (laatste update: 02/03/2011)

  naar boven