chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: contractuele werving via een objectief wervingssysteem

  Interpretatie bij art. VI 32

  Vraag:

  Hoe kan men weten of een contractueel geslaagd is voor een objectief wervingssysteem?

  Antwoord:

  Het objectief wervingssysteem is beschreven in hoofdstuk 2 van deel III van het VPS en houdt in:

  • dat de vacature tussen 01/01/2006 en 31/10/2014 minstens gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad ofwel op de site van de VDAB, ofwel op de website van Jobpunt (art. III 31). Vanaf 01/11/2014 moet de vacature minstens op de website van de VDAB gepubliceerd zijn opdat er sprake is van een algemene bekendmaking;
  • dat er een selectiereglement was dat de verschillende stappen in de procedure beschreef (art. III 9 VPS);
  • dat de selectieprocedure de nodige waarborgen bevatte inzake gelijke behandeling, verbod van willekeur, onafhankelijkheid en onpartijdigheid (art. III 6 VPS);
  • dat de lijnmanager op basis van deze procedure de meest geschikte kandidaat voor de functie kiest (art. III 10 VPS).

  De selector is verantwoordelijk voor de controle op het objectief wervingssysteem. Binnen de ministeries treedt het Agentschap voor Overheidspersoneel op als selector. Zowel de kandidaat zelf als de entiteit van de kandidaat kunnen elementen aanreiken waaruit blijkt dat het contractuele personeelslid slaagde voor een objectief wervingssysteem.

  (laatste update: 14/12/2016)