chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: cumulatie van beroepsactiviteiten tijdens een verlof voor deeltijdse prestaties

  Interpretatie bij art. II 12

  Vraag:

  Wanneer een personeelslid halftijds ambtenaar is en halftijds als zelfstandige werkt, moet hij/zij dan ook een cumulatieaanvraag doen?
  M.a.w. cumulatieaanvraag is nodig tijdens de diensturen, maar hoe worden deze gedefinieerd? Zijn deze steeds 7u36 per dag, ongeacht één of ander verlofstelstel of gaat het om de uren die men volgens het werkrooster moet werken?

  Antwoord:

  Tijdens een verlof voor deeltijdse prestaties dient het personeelslid steeds de toestemming te vragen om te mogen cumuleren.

  Motivering:

  De cumulregeling bepaalt dat het personeelslid zonder toestemming geen (beroeps)activiteiten mag cumuleren binnen de diensturen, tenzij deze inherent zijn aan de functie en onverminderd de deontologische toetsing. De toestemming is ook nodig voor de cumulatie van beroepsactiviteiten tijdens een verlof, onverminderd andere reglementaire bepalingen.
  Voor een afwezigheid binnen de diensturen, d.i. een afwezigheid waarvoor het personeelslid verlof of dienstvrijstelling moet aanvragen, dient het personeelslid dus steeds de toestemming te vragen om te mogen cumuleren.
  Volgens de toelichting bij artikel II 12 VPS bepaalt de lijnmanager in continudiensten of diensten waar weekend en nachtwerk gepresteerd wordt wat diensturen zijn.
  De uitoefening van activiteiten buiten de diensturen kan volgens de huidige stand van de regelgeving enkel getoetst worden aan de deontologische regels inzake onverenigbaarheden, onverminderd andere reglementaire bepalingen.
  Het begrip "buiten de diensturen" wordt daarbij ingevuld door een a-contrario-redenering, nl. hetgeen niet valt onder het begrip "binnen de diensturen".

  (laatste update: 28/01/2010)

  naar boven