chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: cumulatie van beroepsactiviteiten tijdens een verlof voor loopbaanonderbreking

  Interpretatie bij art. II 12

  Vraag:

  Een personeelslid dat in loopbaanonderbreking is en zich gevestigd heeft als zelfstandige, biedt aan om een taak betreffende materies van de eigen instelling uit te werken op zelfstandige basis.

  Antwoord:

  Gelet op artikel II 10 VPS dat bepaalt dat de hoedanigheid van personeelslid onverenigbaar is met elke activiteit die de eigen onafhankelijkheid aantast of waardoor een conflict tussen tegenstrijdige belangen ontstaat, kan een activiteit die een materie van de eigen instelling/dienst betreft niet op zelfstandige basis worden uitgeoefend door het betrokken personeelslid.

  Motivering:

  1. Loopbaanonderbreking

  In geval van volledige loopbaanonderbreking mag het personeelslid een zelfstandige activiteit uitoefenen. Gedurende de eerste 12 maanden ontvangt deze onderbrekingsuitkeringen. Daarna kan hij de zelfstandige activiteit voortzetten, maar ontvangt hij geen onderbrekingsuitkeringen meer. Hij blijft in dienstactiviteit.

  2. Cumulatie

  Artikel II 12, §1 van het VPS stelt dat een personeelslid de toestemming voor cumulatie van beroepsactiviteiten tijdens een verlof steeds moet vragen, onverminderd andere reglementaire bepalingen. In geval van verlof voor loopbaanonderbreking dient naast de eigenlijke verlofaanvraag tevens een cumulatieaanvraag ingediend te worden bij de lijnmanager, daar het een cumulatie van beroepsactiviteiten betreft tijdens een verlof. Bij de cumultoestemming zal nagegaan worden of de nieuwe werkzaamheden verenigbaar zijn met de oude. De lijnmanager bepaalt of de nieuwe functie de deontologische toetsing doorstaat. De lijnmanager zal hierbij rekening houden met de deontologische code en de bepalingen van artikel II 10 VPS inzake onverenigbaarheden.

  3 Deontologische toetsing

  Het personeelslid dient in de eerste plaats zijn volledige beroepsactiviteit te wijden aan de taken die hem worden toevertrouwd. Derhalve kan hijzelf of via een tussenpersoon geen activiteiten uitoefenen die het vervullen van deze plichten in de weg staan.

  (laatste update: 15/07/2019)

  naar boven