chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: delegeerbare en niet-delegeerbare bevoegdheden

  Interpretatie bij art. I 3

  Vraag:

  Is er een overzicht van alle wel delegeerbare en alle niet-delegeerbare bevoegdheden?

  Antwoord:

  In principe zijn alle bevoegdheden delegeerbaar, tenzij het statuut anders bepaalt (art. I 3 VPS 13 januari 2006) en in principe is dit wanneer de notie "hoofd van de entiteit" gebruikt wordt.

  Concreet gaat het dan om de volgende bevoegdheden:

  • Het hoofd van de entiteit, van het secretariaatspersoneel van de strategische adviesraad of van het Gemeenschapsonderwijs neemt de juridische beslissing met betrekking tot de erkenning van arbeidsongevallen en van ongevallen op de weg naar en van het werk en met betrekking tot de toekenning van schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.
  • De afzetting en het ontslag van ambtswege worden, na advies van de raad van beroep, definitief uitgesproken door het hoofd van de entiteit, raad of instelling waaronder de betrokken ambtenaar ressorteert. Deze bevoegdheid kan niet gedelegeerd worden.
  • Wanneer in toepassing van de artikelen 8, 10, §4 en 14 van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid nog geen beheersovereenkomst is gesloten stelt het hoofd van het agentschap aan de opdrachtgever een beheersovereenkomst voor binnen 6 maanden na zijn aanstelling en voor een periode die eindigt uiterlijk negen maanden na de beëdiging van een nieuwe Vlaamse Regering na de algehele vernieuwing van het Vlaams Parlement.
  • De bevoegdheden van het hoofd van de entitiet, raad of instelling in het kader van de functieclassificatie en de hieraan gekoppelde beroepsprocedure (art. I 4bis e.v.).
  • He thoofd van de entiteit, raad of instelling kan, na advies van het managementorgaan van de entiteit, raad of instelling aan het personeelslid dat binnen de entiteit, raad of instelling tijdelijk bijkomende of zwaardere taken uitoefent waardoro de functiezwaarte tijdelijke verhoogt, een toelage toekennen voor de tijd dat het personeelslid de bijkomende of zwaardere taken uitoefent (art. VII 44bis).

  naar boven