chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: Diensturen bij PTOW

  Interpretatie bij art. II 12 §1

  Vraag:

  Wat wordt bij PTOW verstaan onder “diensturen” in het kader van de cumulregeling?

  Antwoord:

  In het kader van PTWO komt het begrip “ diensturen”, dat vermeld wordt in de cumulatieregeling overeen met de “afgesproken uren van beschikbaarheid” of “ de afgesproken arbeidstijd”. De servicetijd beantwoordt aan deze omschrijving

  Motivering:

  In de omzendbrief over plaats- en tijdsonafhankelijk werken van 16 mei 2014 wordt geen definitie gegeven van diensturen.

  Er wordt wel gezegd: elementen als servicetijden (= de bereikbaarheid en beschikbaarheid van personeelsleden en dus ook de dienstpermanentie) maken deel uit van het entiteitspecifieke beleid. Door het gebruik van zelfroosteren hebben personeelsleden in principe de vrijheid om zelf hun uren te bepalen, waarbij ze rekening houden met de beschikbaarheid of bereikbaarheid die de entiteit vraagt.

  Personeelsleden moeten hun 38 uur per week presteren op de normale werkdagen en de prestaties worden geleverd tussen 6u en 20u.

  In FAQ over PTOW zie https://overheid.vlaanderen.be/faq-ptow wordt vermeld:

  • Door te werken met servicetijden en duidelijke teamafspraken in combinatie met de mogelijkheid tot telewerk ontstaat er een andere soort flexibiliteit.
  • Eventueel kunnen er op bepaalde momenten van gevraagde verhoogde werkdruk afspraken worden gemaakt over periodes waarin minder kan worden gewerkt.
  • Op vrijwillige basis en met goede afspraken die ook worden genoteerd in outlook agenda kunnen arbeidstijden dan ook verschoven worden naar andere momenten dan de huidige stam- en glijtijden.
  • Het is belangrijk om afspraken te maken op teamniveau wat betreft bereikbaarheid van een entiteit.
  • Het is belangrijk dat er afspraken worden gemaakt over de servicetijden. Aanvullend dienen ook afspraken gemaakt te worden over permanentie en individuele bereikbaarheid (telefoon opnemen, sporadisch mail beantwoorden)  en beschikbaarheid (effectief aan het werk zijn).
  • Zelfroosteren is het zelf plannen door personeelsleden die plaats- en tijdsonafhankelijk kunnen werken van hun werkzaamheden in overeenstemming met de door hun entiteit bepaalde servicetijden (beschikbaarheid en bereikbaarheid voor de klanten). Een tool die hiervoor in de praktijk wordt gebruikt is outlook Agenda, waarin personeelsleden registeren waar en wanneer ze werken.

  In het kader van PTWO komt het begrip “ diensturen”, dat vermeld wordt in de cumulatieregeling bijgevolg overeen met de “afgesproken uren van beschikbaarheid” of “ de afgesproken arbeidstijd”.

  De prestaties worden volgens het arbeidsreglement van entiteit X geleverd tussen 6u en 20u. Deze tijdspanne is te ruim om overeen te kunnen komen met “de afgesproken uren van beschikbaarheid.” De servicetijd beantwoordt wel aan deze omschrijving. Volgens de omzendbrief PTOW betreffen de servicetijden immers de bereikbaarheid en beschikbaarheid van personeelsleden en de dienstpermanentie. De omzendbrief stelt ook dat personeelsleden in principe de vrijheid hebben om hun uren te bepalen, waarbij ze rekening houden met de beschikbaarheid of de bereikbaarheid die de entiteit vraagt.

   (laatste update: 04/04/2019)