chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: dienstverplaatsing met voertuig van een ander persoon

  Interpretatie bij art. VII 80

  Vragen:

  1. Kan een kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen toegekend worden indien het personeelslid gebruikt maakt van het voertuig van een ander persoon (in casu de vader van het personeelslid)?
  2. Is er dekking van de verzekering stoffelijke schade?

  Antwoorden:

  1. Op grond van artikel VII 80 e.v. van het VPS wordt een kilometervergoeding toegekend voor dienstverplaatsingen met een privévoertuig. Er wordt niet gepreciseerd dat het moet gaan om het "eigen" voertuig van het personeelslid. Dus er kan ook een kilometervergoeding worden toegekend bij gebruik van een privévoertuig dat niet de eigendom is van het personeelslid (vb. van partner, broer, zus, vader e.a.). Het is ook niet noodzakelijk dat de persoon die eigenaar is van het gebruikte voertuig inwonend is bij het personeelslid.
  2. De dekking voor stoffelijke schade is volgens de bijlage 1 bij de rondzendbrief van 21 maart 2007 (DVO/BZ/P&O/2007/5) beperkt tot het voertuig van het personeelslid of een "inwonend gezinslid".

  (laatste wijziging: 31/01/2017)