chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: dienstvrijstelling of verlof voor cumulatie van activiteiten binnen de diensturen

  Interpretatie bij art. II 12

  Vraag:

  Is het mogelijk dat een personeelslid, wanneer hij hiervoor toestemming krijgt en het in overeenstemming is met de deontologie, een beroepsactiviteit tijdens de diensturen mag uitoefenen?
  Hoe komt het dat dit kan toegestaan worden? In feite houdt dit toch in dat een bepaald personeelslid niet genoeg werk heeft en dus zomaar een bijkomende job kan uitoefenen terwijl hij op zijn bureau zit?

  Antwoord:

  De (beroeps)activiteit kan enkel uitgeoefend worden indien het personeelslid hiervoor dienstvrijstelling of verlof bekomt (dus niet "terwijl hij op zijn bureau zit").

  Motivering:

  De regel is de volgende: voor een afwezigheid binnen de diensturen, dit is een afwezigheid waarvoor het personeelslid verlof of dienstvrijstelling moet aanvragen, dient het personeelslid steeds de toestemming te vragen om te mogen cumuleren. Uiteraard kan deze (beroeps)activiteit enkel uitgeoefend worden indien het personeelslid hiervoor dienstvrijstelling of verlof bekomt (dus niet "terwijl hij op zijn bureau zit"). De cumulatie mag ook geen reden zijn voor het niet bereiken van de doelstellingen van de organisatorische eenheid of van het personeelslid zelf. Een van de uitgangspunten bij de regeling was dat cumulatie een verrijking van de administratie kan betekenen.

  (laatste update: 28/01/2010)

  naar boven