chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: doorhaling tuchtstraf

  Interpretatie bij art. VIII 24

  Vraag:

  Krijgt de ambtenaar die een terugzetting in graad kreeg na de doorhaling van de tuchtstraf terug zijn oorspronkelijke graad en salarisschaal?

  Antwoord:

  Neen

  Motivering:

  Een tuchtstraf is definitief en wordt niet tenietgedaan door de doorhaling. Indien betrokkene een lagere inschaling krijgt of teruggezet wordt in graad, dan geldt dit voor de rest van zijn loopbaan, tenzij hij terug deelneemt aan bevorderingexamens of bevorderingsprocedures.

  Doorhaling gebeurt enkel 'in het persoonlijk dossier' en brengt alleen mee dat de tuchtstraf voor de toekomst bepaalde rechtsgevolgen niet heeft.

  De doorhaling neemt de tuchtstraf zelf niet weg. De doorhaling belet alleen dat nog rekening wordt gehouden met de tuchtstraf.
  In het persoonlijk dossier mag dus niet meer te zien zijn dat er een tuchtstraf is geweest.

  Zie hierover de arresten van de Raad van State nr. 60.588 van 28 juni 1996 en nr. 76.508 van 20 oktober 1998. Uit deze arresten blijkt dat enkel de vernietiging door de Raad van State tot gevolg kan hebben dat een tuchtstraf moet geacht worden nooit te hebben bestaan.

  naar boven