chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: einde proeftijd - begindatum van de arbeidsovereenkomst

  Interpretatie bij art. III 19

  Vraag:

  Vanaf wanneer begint de arbeidsovereenkomst te lopen voor de ambtenaar op proef wiens proeftijd met een negatieve evaluatie wordt beëindigd?

  Antwoord:

  • Indien de ambtenaar op proef géén beroep tegen de beslissing tot ontslag na negatieve evaluatie indient, begint de arbeidsovereenkomst te lopen vanaf de zestiende kalenderdag na de betekening van die beslissing aan de ambtenaar op proef. Indien dit een zater-, zon- of feestdag is, begint de arbeidsovereenkomst te lopen vanaf de eerste daaropvolgende werkdag.
  • Indien de ambtenaar op proef wél een beroep tegen de beslissing tot ontslag na negatieve evaluatie instelt, zal de arbeidsovereenkomst de eerste werkdag na de bevestiging van het ontslag door de benoemende overheid of de raad van beroep, beginnen te lopen.

  Motivering:

  Met ingang van de eerste werkdag volgend op het verstrijken van de termijn voor het instellen van een beroep of op de definitieve beslissing tot ontslag door de benoemende overheid wordt met de ambtenaar op proef een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde duur van drie maanden afgesloten (artikel III 19).

  Een beslissing tot ontslag na negatieve evaluatie wordt krachtens artikel III 16, § 3 betekend aan de ambtenaar op proef binnen de 30 kalenderdagen na de evaluatie op het einde van de proeftijd. Indien de ambtenaar op proef wenst in beroep te gaan, moet dit gebeuren binnen vijftien kalenderdagen na de betekening van de ontslagbeslissing (artikel III 18, § 2).

  Indien de ambtenaar op proef géén beroep instelt, begint krachtens artikel III 19 de arbeidsovereenkomst te lopen vanaf de eerste werkdag na het verstrijken van de termijn voor het instellen van beroep tegen de beslissing tot ontslag na negatieve evaluatie aan de ambtenaar op proef; dit is vanaf de zestiende kalenderdag na de betekening van de ontslagbeslissing of indien dit een zater-, zon- of feestdag is, vanaf de eerste daaropvolgende werkdag.

  Indien de ambtenaar op proef wél een beroep instelt, begint krachtens artikel III 19 de arbeidsovereenkomst te lopen met ingang van de eerste werkdag volgend op de bevestiging van de ontslagbeslissing door de benoemende overheid na het advies van de raad van beroep. De begindatum van de arbeidsovereenkomst is dus afhankelijk van de termijn waarbinnen de raad van beroep advies uitbrengt (zie artikel III 18, § 3: binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst van het beroepschrift) en de termijn waarbinnen de benoemende overheid de ontslagbeslissing bevestigt (zie artikel III 18, § 4: binnen de vijftien kalenderdagen na ontvangst van het advies van de raad van beroep).

  Indien de raad van beroep echter een eenparig advies geeft, heeft zij een beslissende bevoegdheid (I 9). In dat geval moet de benoemende overheid geen beslissing meer nemen (artikel III 18, § 4 verwijst naar artikel I 9, § 1, tweede lid). De arbeidsovereenkomst begint te lopen met ingang van de eerste werkdag volgend op de bevestiging van de ontslagbeslissing door de raad van beroep.

  naar boven