chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: einde proeftijd - hoedanigheid van de ambtenaar op proef bij negatieve evaluatie

  Interpretatie bij art. III 17 en art. III 19

  Vraag:

  Wat is de hoedanigheid van de ambtenaar op proef na het verstrijken van de einddatum van de proeftijd in geval van een negatieve evaluatie?

  Antwoord:

  Zolang de arbeidsovereenkomst geen aanvang heeft genomen, behoudt betrokkene de hoedanigheid van ambtenaar op proef. Vanaf de aanvang van de arbeidsovereenkomst is betrokkene géén ambtenaar op proef meer, maar een contractueel personeelslid.

  Motivering:

  Tijdens de periode waarin de einddatum van de proeftijd overschreden wordt, behoudt de ambtenaar op proef zijn hoedanigheid van ambtenaar op proef (art. III 17).

  Met ingang van de eerste werkdag volgend op het verstrijken van de termijn voor het instellen van beroep of op de beslissing tot ontslag, wordt met de ambtenaar op proef een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde duur van drie maanden afgesloten (art. III 19).

  De ambtenaar op proef behoudt zijn hoedanigheid van ambtenaar op proef tijdens de periode waarin de einddatum van de proeftijd zoals bepaald door de lijnmanager overeenkomstig III 15 wordt overschreden.

  Deze maatregel geldt onder meer voor de periode waarover de ambtenaar op proef beschikt voor het instellen van een beroep tegen een beslissing tot ontslag en voor de periode gedurende welke de beroepsprocedure hangende is en over de geschiktheid van de ambtenaar op proef nog géén definitieve uitspraak is gedaan.

  Vanaf de aanvang van de arbeidsovereenkomst is betrokkene géén ambtenaar op proef meer, maar een contractueel personeelslid.

  naar boven