chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: einde proeftijd - onbetaald verlof

  Interpretatie bij art. III 19 en art. X 62

  Vraag:

  Kan aan de ambtenaar op proef die een beroep tegen de beslissing tot ontslag heeft ingediend, een onbetaald verlof worden toegestaan om een betrekking bij een andere overheidsdienst op te nemen?

  Antwoord:

  Aan de bovenvermelde ambtenaar op proef kan géén onbetaald verlof worden toegestaan om een betrekking bij een andere overheidsdienst op te nemen.

  Motivering:

  Onbetaald verlof wordt geregeld in artikel X 62 en is niet op de ambtenaar op proef van toepassing (art. X 62, § 4).

  Zolang de beroepsprocedure hangende is, behoudt de ambtenaar op proef krachtens artikel III 17 en III 19 de hoedanigheid van ambtenaar op proef. Het onbetaald verlof is niet van toepassing op de ambtenaar op proef en dus kan ook de ambtenaar op proef die een beroep tegen de beslissing tot ontslag heeft ingediend, geen onbetaald verlof aanvragen.

  Vanaf het moment dat het ontslag uitwerking heeft, moet het betrokken personeelslid worden beschouwd als een contractueel personeelslid omdat met het betrokken personeelslid een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde duur van 3 maanden wordt afgesloten.

  Een contractueel personeelslid kan wél een onbetaald verlof aanvragen om een betrekking bij een andere overheidsdienst of in de privé-sector op te nemen (art. X 63). Vermits dit verlof een recht is en met het betrokken contractueel personeelslid een arbeidsovereenkomst van beperkte duur werd afgesloten naar aanleiding van zijn ontslag als ambtenaar op proef, kan in dit geval onbetaald verlof worden toegestaan om een betrekking bij een andere overheidsdienst op te nemen voor maximum de resterende duur van de arbeidsovereenkomst.

  naar boven