chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: feestdag op inactiviteitsdag

  Interpretatie bij art. X 11 en art. X 26 §2

  Vraag:

  Kunnen personeelsleden die omwille van hun deeltijds arbeidsregime op een feestdag niet moeten werken van een bijkomende vakantiedag genieten?

  Antwoord:

  Neen

  Motivering:

  Indien een feestdag op een dag verlof voor deeltijdse prestaties valt, dan loopt het verlof voor deeltijdse prestaties gewoon door (art. X 26 § 2) Bijgevolg ontstaat er geen recht op een bijkomende vakantiedag. De redenering bij deeltijdse loopbaanonderbreking en andere deeltijdse prestatieregimes is dezelfde. Het is dus niet de bedoeling om een bijkomende vakantiedag toe te kennen indien men reeds verlof geniet tijdens een feestdag.

  Het is afhankelijk van het toeval of een feestdag al dan niet samenvalt met een dag waarop men omwille van zijn prestatieregime niet dient te werken. Er kunnen zich zowel situaties voordoen die in het voordeel spelen van de deeltijds werkende personeelsleden als situaties die nadelig zijn.

  Personeelsleden met een deeltijds arbeidsregime kunnen vrijgesteld zijn van arbeidsprestaties op een dag waarop ze normaal moeten werken omdat die dag toevallig een feestdag is. Deze situatie speelt in hun voordeel. Anderzijds kan de feestdag toevallig samenvallen met een dag waarop ze reeds niet moeten werken omwille van hun prestatieregime, hetgeen in hun nadeel speelt. Aangezien men zowel 'geluk' als 'pech' kan hebben, compenseren beide situaties elkaar.

  naar boven