chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: herplaatsing middenkader

  Interpretatie bij art. V 46 §4

  Vraag:

  In welke graad dient het afdelingshoofd herplaatst te worden dat vrijwillig afziet van het behoren tot het middenkader?

  Antwoord:

  Een afdelingshoofd dat vrijwillig zijn mandaat neerlegt, wordt in principe herplaatst in een functie met de graad van hoofdadviseur.

  Betrokkene kan er echter ook vrijwillig van afzien om te blijven behoren tot het middenkader en bijgevolg herplaatst worden in een andere graad. Dit kan om het even welke andere graad zijn (bv. directeur, adviseur, directeur-ingenieur, adjunct van de directeur, ingenieur, …) voor zover betrokkene aan de vereisten voor deze functie voldoet.

  De lijnmanager  beslist over de inschaling in een schaal verbonden aan de graad en bepaalt de schaalancienniteit die hij op de trap van de functionele loopbaan verkrijgt. Hierbij kan rekening gehouden worden met loopbaanantecedenten en/of ervaring. Er geldt uiteraard geen garantie van behoud van salaris noch van schaalanciënniteit. Er is wel behoud van geldelijke anciënniteit.

  De basisregels inzake schaalanciënniteit, herplaatsing, overplaatsing en vrijwillige terugzetting in graad van deel VI van het VPS zijn niet van toepassing voor de herplaatsing van de hoofdadviseur.

  Voor de herplaatsing van een hoofdadviseur kan beroep gedaan worden op het herplaatsingsbureau (AgO).

  (W&Z 25.09.2015)

  naar boven