chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: niet opgenomen vakantiedagen wegens ziekte of overlijden

  Interpretatie bij art. VII 11 § 2

  Vraag:

  Moeten contractuelen waarop het Vlaams personeelsstatuut van toepassing is, worden gelijkgesteld met statutairen wat de regeling betreft van de niet opengenomen vakantiedagen wegens ziekte of overlijden?
  Concreet: moeten er socialezekerheidsbijdragen ingehouden worden op het enkel vakantiegeld dat wordt uitbetaald wanneer de vakantiedagen niet konden opgenomen worden wegens ziekte of overlijden?

  Antwoord:

  Ja.

  Motivering:

  Contractuele personeelsleden op wie het Vlaams personeelsstatuut van toepassing is, vallen niet onder de vakantieregeling van de private sector, maar onder de regeling van de openbare sector. Bijgevolg dient men socialezekerheidsbijdragen in te houden op het enkel vakantiegeld dat wordt uitbetaald voor niet opgenomen verlofdagen.

  naar boven