chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: non-activiteit

  Interpretatie bij art. X 2 §3

  Vraag:

  Een personeelslid dat aan de voorwaarden voldoet om gepensioneerd te worden kan niet in non-activiteit gesteld of gehouden worden. Betekent dit dat een ambtenaar die ongewettigd afwezig is met pensioen dient te worden gestuurd? Krachtens artikel X 4 is het personeelslid dat zonder toestemming of kennisgeving afwezig is immers in non-activiteit tenzij in geval van overmacht.

  Antwoord:

  De tekst van artikel X 2, §3 heeft tot gevolg dat een ambtenaar geen verlof kan opnemen of met verlof kan blijven dat wordt gelijkgesteld met non-activiteit (bv. deeltijdse prestaties vanaf het zesde jaar, het onbetaald verlof van 5 jaar waarvan slechts 1 jaar gelijkgesteld kan worden met dienstactiviteit,...) wanneer deze ambtenaar aan de voorwaarden voldoet om gepensioneerd te worden. Aangezien de ambtenaar vanaf de leeftijd van 60 jaar kan gepensioneerd worden volgt hieruit dat men na het bereiken van de leeftijd van 60 jaar bv. geen onbetaald verlof gelijkgesteld met non-activiteit meer kan opnemen.

  Artikel X 2, §3 is enkel bedoeld voor de verloven die worden gelijkgesteld met non-activiteit en niet voor de periodes van ongewettigde afwezigheid.

  Indien de ambtenaar zonder toestemming of kennisgeving afwezig is, wordt deze in toepassing van artikel X 4 wel in de stand non-activiteit geplaatst, maar deze non-activiteit heeft niet tot gevolg dat de ambtenaar ouder dan 60 moet gepensioneerd worden. Wel zal de ongewettigde afwezigheid tot gevolg hebben dat er eventueel een tuchtstraf of administratieve maatregel wordt opgelegd en dat hij in toepassing van artikel XI 3, 3° ambtshalve en zonder opzegging kan worden ontslagen van zodra hij meer dan tien dagen ongewettigd afwezig is.

  naar boven