chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: opsparen vakantieverlof en ziektecontingent

  Interpretatie bij art. X 9 en art. X 20

  Vraag:

  Is het zo dat statutair langdurig zieken niet kunnen sparen aangezien vermeld staat dat de vakantiedagen die ze niet hebben kunnen opnemen ingevolge langdurige ziekte (wat is hier definitie van? Vanaf hoeveel maanden is men langdurig ziek?) in mindering worden gebracht van de 666 kapitaaldagen. Kan men er ook voor kiezen om een aantal dagen op te sparen en de rest in mindering te brengen?

  Antwoord:

   Krachtens artikel X 20 worden de vakantiedagen die de ambtenaar niet heeft kunnen opnemen ingevolge langdurige ziekte gecrediteerd op het contingent van 666 werkdagen ziekteverlof. Ook eventueel opgespaard vakantieverlof dat niet kon opgenomen worden, geeft aanleiding tot creditering op het contingent van 666 werkdagen ziekteverlof. Voor de ambtenaar die 60 jaar geworden is en die 222 werkdagen afwezig is geweest wegens ziekte geldt dat de opgespaarde vakantiedagen geen aanleiding geven tot creditering op het contingent van 222 werkdagen (art. XI 7).

  Hieruit volgt dat de ambtenaren die langdurig ziek zijn er wel jaarlijks voor kunnen opteren om maximaal 11 dagen op te sparen, maar de resterende vakantieverlofdagen die ze dat jaar niet hebben kunnen opnemen worden gecrediteerd op het contingent van 666 werkdagen. Indien ze op een gegeven moment de 666 werkdagen ziekteverlof bereiken, worden de opgespaarde vakantiedagen gecrediteerd op het contingent van 666 werkdagen. Vooraleer het controleorgaan een voorstel kan formuleren aan MEDEX inzake de definitieve ongeschiktverklaring, dienen de opgespaarde vakantiedagen verrekend te zijn.

  Een definitie van langdurige ziekte die verhindert om het vakantieverlof op te nemen, wordt niet gegeven. Aangezien vakantieverlof steeds moet aangevraagd worden, is dit afhankelijk van het oordeel van de lijnmanager. Men kan bv. hervatten in november na een langdurige afwezigheid en nog veel vakantieverlof over hebben. In dergelijke situatie kan de lijnmanager oordelen dat het niet wenselijk is voor de goede werking van de dienst om al het resterende vakantieverlof nog in dat kalenderjaar op te nemen. Een deel kan opgenomen worden, een deel kan overgedragen worden en een deel kan gecrediteerd worden op het ziektecontingent van 666 werkdagen.

  naar boven