chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: publicatie Staatsblad vereist

  Interpretatie bij art. VI 32

  Vraag:

  Betekent "algemene bekendmaking via objectief wervingssysteem" dat de publicatie in het Staatsblad vereist is of volstaat de aankondiging op de website van Jobpunt?

  Antwoord:

  Onder algemene bekendmaking werd tot 31 oktober 2014 (t.e.m. het BVR van 3 oktober 2014) de publicatie van de vacature in het Belgisch Staatsblad verstaan.
  In praktijk werden we geconfronteerd met contractuele personeelsleden die slaagden voor een selectie die voldeed aan alle voorwaarden van het objectief wervingssysteem, maar waarvan de vacature niet in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd. Een deel van deze vacatures werd echter evengoed op een algemene wijze bekendgemaakt.

  In haar advies nr 59.329/3 van 8 juni 2016 erkent de Raad van State dat er ook nog andere manieren van algemene bekendmaking mogelijk zijn. In de lijn van dit advies worden vacatures die na 31 december 2005 (=datum waarop het objectief wervingssysteem ook voor het contractueel personeel werd ingevoerd) minstens op de website van de VDAB en/of de website van Jobpunt Vlaanderen werden gepubliceerd, beschouwd als zijnde selectieprocedures die voldeden aan het criterium van algemene bekendmaking.

  Contractuele selecties die dateren vanaf 1.11.14 moeten minimaal gepubliceerd worden op de website van de VDAB opdat er sprake is van algemene bekendmaking

  Samengevat: een vacature is op algemene wijze bekend gemaakt indien ze:

  - Tussen 01/01/2006 en 31/10/2014 werd gepubliceerd

  • Ofwel in het Belgisch Staatsblad
  • Ofwel op de website van de VDAB
  • Ofwel op de website van Jobpunt

  - Vanaf 01/11/2014 werd gepubliceerd op de website van de VDAB.

   

  (laatste update: 17/10/2016)