chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: Schaalanciënniteit hoofdadviseur

  Interpretatie bij art. V 43

  Vraag:

  Kan de schaalanciënniteit verworven in de tweede salarisschaal van de functionele loopbaan in de graad van directeur (SS A 212) mee in rekening gebracht worden voor de schaalanciënniteit in de graad van hoofdadviseur (SS A 212) waarin men een terugvalpositie krijgt bij een aanstelling als afdelingshoofd?

  Antwoord:

  Neen

  Motivering:

  Ook al is de salarisschaal in de tweede schaal van de functionele loopbaan in de graad van directeur identiek aan de salarisschaal in de eerste schaal van de functionele loopbaan in de graad van hoofdadviseur, toch kan de schaalanciënniteit verworven in de graad van directeur niet aangerekend worden op de schaalanciënniteit van hoofdadviseur.

  Bij een aanstelling in het mandaat van afdelingshoofd die een benoeming in de graad van hoofdadviseur impliceert, worden zowel de graad- als de schaalanciënniteit op 0 gezet, net zoals bij een bevordering. Slechts de schaalanciënniteit verworven in de mandaatgraad van afdelingshoofd wordt aangerekend op de schaalanciënniteit in de graad van hoofdadviseur (art. V 43 § 4).

  Bovendien moet gesteld dat de schaalanciënniteit in A 212 in de graad van directeur op zichzelf onnuttig is omdat de maximum salarisschaal in de functionele loopbaan bereikt is. Deze kan niet nuttig worden in een nieuwe loopbaan waarvan de basisschaal toevallig dezelfde is (A 212) terwijl de volgende trap in de functionele loopbaan (A 213) niet bestond in de vorige graad.

  De graadanciënniteit is steeds hoger of gelijk aan de schaalanciënniteit. Aangezien de graadanciënniteit vanaf 0 start, kan bijgevolg de schaalanciënniteit alleen maar van 0 starten. Het is niet omdat het toevallig om dezelfde salarisschalen gaat dat een aanrekening mogelijk is. De aanrekening wel mogelijk maken zou bovendien tot een onbillijkheid leiden ten aanzien van bv. de directeur-ingenieur met SS A221 en na 10 jaar SA A222. In deze situatie is de tweede salarisschaal van de functionele loopbaan verschillend van de eerste salarisschaal van de functionele loopbaan in de graad van hoofdadviseur.

  naar boven