chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: terugbetaling abonnement voor woon-werkverkeer vanuit tweede verblijfplaats?

  Interpretatie bij art. VII 95

  Vraag:

  Kan de werkgever de kosten van een abonnement op zich nemen voor het woon-werkverkeer vanuit een tweede verblijfplaats? Welke gevolgen heeft dit voor de fiscaliteit van het personeelslid?

  Antwoord:

  Artikel VII 95 van het VPS luidt als volgt: "de werkgever neemt de kosten van een abonnement op het openbaar vervoer naar en van de plaats van het werk volledig ten laste". Dit betekent dus dat de kosten van slechts één abonnement worden ten laste genomen, zoniet zou een andere formulering dienen gebruikt te worden. Dit kan zowel woonplaats of verblijfplaats zijn.

  Afhankelijk van de concrete situatie (motivering van de reden waarom de verplaatsing naar het werk vanuit 2 plaatsen wordt afgelegd) en indien de meerkost eerder beperkt is en te verantwoorden, kan het betrokken personeelslid afspraken maken met de MOD van zijn beleidsdomein voor een regeling van de terugbetaling van de reiskosten vanuit een tweede verblijfplaats. Dit kan bv. gebeuren via het systeem van een Railflex - deeltijdse prestaties (derdebetalerssysteem).

  Wat de vraag omtrent de fiscaliteit betreft, kan het volgende worden gesteld. Op grond van artikel 38, 9° van het WIB is het volledig bedrag van de vergoeding die de werkgever ten laste neemt voor de verplaatsing van de woonplaats naar de plaats van tewerkstelling vrijgesteld van belastingen (bij forfaitaire beroepskosten). Het begrip "de woonplaats" impliceert eveneens dat er slechts een woon-werkverplaatsing vanuit één woonplaats kan zijn.

  Indien de werkgever vanuit een tweede verblijfplaats een terugbetaling van een abonnement zou doen, zal dit dus als "voordeel van alle aard" moeten aangegeven worden (code 250 fiche 281.10). Maar dit zou bovendien in tegenstrijd zijn met de bepaling van het VPS en het KB van 28 juli 1963 in verband met de verplichte werkgeversbijdrage in de kosten van een sociaal abonnement.

  naar boven