chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: terugkeerrecht na een onbetaald verlof om een zelfstandige activiteit uit te oefenen

  Interpretatie bij art. I 16 en art. X 62 §1 2°

  Vraag:

  Heeft een ambtenaar die 3 jaar onbetaald verlof opneemt om een zelfstandige activiteit uit te bouwen een automatisch terugkeerrecht naar zijn oorspronkelijke betrekking na afloop van het onbetaald verlof?

  Antwoord:

  Nee, zijn oorspronkelijke betrekking kan door de lijnmanager vacant verklaard worden. De betrokken ambtenaar heeft wel een terugkeerrecht naar de entiteit, raad of instelling van herkomst, maar niet noodzakelijk naar zijn eigen betrekking.

  Motivering:

  Het opnemen van een onbetaald verlof om een zelfstandige activiteit uit te bouwen wordt onder de zelfde noemer als de onderbreking van de uitoefening van de functie voor een tewerkstelling bij een andere werkgever geplaatst. Aldus kan de lijnmanager de oorspronkelijke functie van de ambtenaar vacant verklaren. Statutair gezien is er evenwel geen verplichting tot vacantverklaring. De lijnmanager kan in afwachting van een eventuele terugkeer de functie steeds tijdelijk invullen.

  Wordt de oorspronkelijke betrekking toch vacant verklaard en statutair ingevuld, dan heeft de ambtenaar enkel recht op terugkeer naar zijn oorspronkelijke entiteit, raad of instelling.

  (laatste update: 14/12/2009)

  naar boven