chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: terugvalregeling algemeen directeur

  Interpretatie bij art. V 16 en art. V 17

  De terugvalregeling is verschillend naargelang de algemeen directeur statutair of bij arbeidsovereenkomst is aangesteld.

  1. De titularis van de functie van algemeen directeur is een statutaire mandaathouder

  De betrokken titularis is vast benoemd bij de diensten van de Vlaamse overheid in de graad van adjunct-directeur-generaal en vervolgens aangewezen in de mandaatfunctie van algemeen directeur. De graad van adjunct-directeur-generaal is de graad van waaruit hij wordt aangewezen in de functie van algemeen directeur en de graad waarin hij terugvalt na beëindiging van het mandaat van algemeen directeur.

  De benoeming in de graad van adjunct-directeur-generaal heeft voor gevolg dat de betrokken ambtenaar, die vόόr zijn aanstelling als algemeen directeur afdelingshoofd was, niet meer behoort tot het middenkader en dat de aanwijzing in de mandaatfunctie van N-1 niveau wordt beëindigd.

  Het verlaten mandaat van afdelingshoofd wordt opnieuw vacant verklaard en toegewezen. Dit is ook het geval als de algemeen directeur werd aangesteld in de entiteit waar hij afdelingshoofd was.

  Als het mandaat van algemeen directeur wordt beëindigd en de betrokken ambtenaar niet wordt aangesteld in een volgend mandaat of een ander mandaat, wordt hij uiterlijk binnen één jaar na de schriftelijke kennisgeving van de beëindiging van het mandaat herplaatst binnen de diensten van de Vlaamse overheid in een passende functie van de (terugval)graad van adjunct-directeur-generaal.

  De algemeen directeur zal zijn verloning behouden tot hij/zij een nieuwe gepaste functie heeft via de herplaatsing(1). In principe is dit maximaal 1 jaar.

  In punt 4.6. 'Financiën en loonkost' van de beslissing van de Vlaamse Regering van 23 april 2004 inzake "Maatregelen ter bevordering van een open interne arbeidsmarkt en herplaatsing" (VR/2004/23.04/DOC.0519) wordt vermeld dat de entiteit van herkomst verantwoordelijk blijft voor de totale salarislast van het personeelslid in herplaatsing tot op het moment dat een definitieve oplossing wordt gevonden.

  2. De titularis van de functie van algemeen directeur is aangesteld bij arbeidsovereenkomst

  Aan de titularis die bij arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur werd aangesteld en die niet meer wordt aangesteld in een volgend of in een ander mandaat (d.w.z. hetzij in dezelfde mandaatfunctie, hetzij in een andere mandaatfunctie) wordt ontslag verleend met toepassing van de ter zake geldende regels van het gemeenrechtelijk arbeidsrecht (art. V 17 VPS).

  (laatste update: 01/02/2010)

  naar boven

   


  (1) Uit de bepaling van artikel V 17 kan worden afgeleid dat de ambtenaar het salaris verbonden aan het beëindigde mandaat behoudt in afwachting van de herplaatsing, alhoewel dit niet expliciet bepaald is. Artikel V 17, 2°, bepaalt wel dat hij de mandaattoelage behoudt als hij de mandaatfunctie verder uitoefent in afwachting van de aanstelling van een nieuwe titularis.