chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: toelage tijdelijke functieverzwaring bij vervanging personeelslid bij opname politiek mandaat

  Interpretatie bij art. VII 44bis

  Vraag:

  Kan de toelage tijdelijke functieverzwaring die wordt toegekend n.a.v. de vervanging van een personeelslid dat afwezig is door de opname van een politiek mandaat onder het stelsel worden gebracht waarvan de duurtijd bekend is?

  Antwoord:

  De tijdelijke functieverzwaring ingevolge de vervanging van een personeelslid dat een politiek mandaat opneemt, kan onder het stelsel van de functieverzwaring worden gebracht waarvan de duurtijd ab initio bekend is, omdat deze is gekoppeld aan de duurtijd van het betrokken politiek mandaat (bv. 4 jaar voor een federaal parlementslid, 5 jaar voor een Vlaams parlementslid, 6 jaar voor een burgemeester).

  Het feit dat de titularis van een politiek mandaat de vooraf bepaalde duurtijd niet altijd ‘volmaakt’, vormt geen beletsel. Wanneer de titularis terugkomt en zijn taken opnieuw opneemt, én de vervanger terugvalt op zijn initiële (niet-verzwaarde) functie, neemt de tijdelijke functieverzwaring een einde en wordt de betaling van de hieraan gekoppelde toelage uiteraard stopgezet (cf. art. VII 44bis, §2 in fine: “(…) voor de tijd dat het personeelslid de bijkomende of zwaardere taken uitoefent”).

  (laatste update: 18/07/2014)