chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: toestemming onder voorbehoud tot cumulatie van activiteiten

  Interpretatie bij art. II 12

  Vraag:

  Als iemand cumul aanvraagt, kan een leidinggevende dan zeggen dat deze cumul toegestaan wordt, maar dat er wel potentiële risico's zijn voor integriteit en deze op papier zetten om het personeelslid daar op te wijzen?

  Antwoord:

  Het wijzen op potentiële risico's voor integriteit door de lijnmanager bij het geven van de toestemming tot cumul kan nuttig zijn.

  Motivering:

  Bij de cumultoestemming die enkel nodig is voor activiteiten binnen de diensturen gaat de lijnmanager na of de nieuwe werkzaamheden verenigbaar zijn met de oude. De lijnmanager bepaalt of de nieuwe functie de deontologische toetsing doorstaat.

  Voor het uitoefenen van activiteiten buiten de diensturen is geen toestemming nodig, maar deze kunnen ook door de lijnmanager getoetst worden aan deze deontologische regels.

  De lijnmanger dient rekening te houden met de deontologische code en de bepalingen van artikel II 10 VPS inzake onverenigbaarheden. Artikel II 10 VPS bepaalt dat de hoedanigheid van personeelslid onverenigbaar is met elke activiteit die het personeelslid zelf of via een tussenpersoon verricht en waardoor ofwel:

  • "de functieplichten niet kunnen worden vervuld;
  • de waardigheid van de functie in het gedrang komt en/of het vertrouwen van het publiek in de dienst wordt aangetast;
  • de eigen onafhankelijkheid wordt aangetast;
  • een conflict tussen tegenstrijdige belangen onstaat."

  Het wijzen op potentiële risico's voor integriteit door de lijnmanager bij het geven van de toestemming tot cumul kan nuttig zijn, aangezien volgens de toelichting bij artikel II 12 VPS het geven van de toestemming tot cumulatie impliceert dat deze toestemming steeds kan herroepen worden door de lijnmanager.

  naar boven