chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: tuchtstraf - inhouding van salaris

  Interpretatie bij art. VIII 3

  Vraag:

  Een ambtenaar werkt halftijds (verlof voor deeltijdse prestaties of halftijdse loopbaanonderbreking). Wanneer op deze ambtenaar bij wijze van tuchtstraf de inhouding van salaris wordt toegepast ten belope van één vijfde van de nettobezoldiging, wordt dit één vijfde dan berekend op het normale nettoloon (100 %) of op het hem effectief uitbetaalde nettoloon (50 %)?

  Antwoord:

  De inhouding van salaris wordt berekend op het hem effectief uitbetaalde nettoloon (50%).

  Motivering:

  Indien de inhouding van salaris zou worden berekend op het normale nettoloon (100%) zou dit tot gevolg hebben dat de ambtenaar slechts 30 % van zijn normaal nettoloon ontvangt, hetgeen onredelijk zwaar is.

  Door de inhouding van salaris te berekenen op het hem effectief uitbetaalde nettoloon zal hij nog 40 % van zijn nettoloon ontvangen.