chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: uitbetaling niet opgenomen vakantiedagen

  Interpretatie bij art. VII 11 § 2

  Wijze van beëindiging van de arbeidsrelatie

  overlijden

  verlies hoedanigheid ambtenaar (art. XI 3)

  - vrijwillig ontslag
  - 2x onvoldoende (art. XI 5)

  pensionering ingevolge leeftijd (art. XI 5)

  pensionering na uitputting contingent 666 ziektedagen (art. X 20)

  pensionering na uitputting contingent 365 ziektedagen na 62 jaar (art. XI 7, eerste lid) (IV)

  Verlofdagen lopend dienstjaar

  JA (I)

  JA

  JA

  NEEN (II)

  NEEN (III)

  JA

  Opgespaarde verlofdagen

  JA (I)

  JA

  JA

  NEEN (II)

  NEEN (III)

  JA

  (I) Niet-opgenomen vakantiedagen worden aan de erfgenamen uitbetaald (art. VII 11, §2, tweede lid)

  (II) Het vakantieverlof (lopende + opgespaarde) moet voor de pensionering opgenomen worden. Het lopende en opgespaarde vakantieverlof dient echter uitbetaald te worden, wanneer het personeelslid zijn vakantie voor de pensionering ten gevolge ziekte of ongeval niet heeft kunnen opnemen (art. X 9, §1, vijfde lid).

  (III) Op het moment dat een ambtenaar zijn contingent van 666 werkdagen afwezigheid wegens ziekte of ongeval uitput, wordt zowel het opgespaard verlof, als het verlof voor het lopende jaar (periode die loopt van 1.1 tot moment van uitputting van contingent) op het ziektecontingent gecrediteerd. De jaarlijks verlofteller komt hierdoor op nul te staan. Echter tijdens de periode die ligt tussen de uitputting van het ziektecontingent en de uiteindelijke opruststelling blijft de ambtenaar jaarlijks verlof opbouwen. Indien de arbeidsongeschiktheid blijft verder duren, blijft men immers afwezig ten gevolg ziekteverlof. Tijdens ziekteverlof bevindt men zich in de administratieve toestand dienstactiviteit en wordt het loon doorbetaald. Aldus bouwt men jaarlijks verlof op. Op het moment dat de ambtenaar op rust wordt gesteld, wordt het verlof dat werd opgebouwd tijdens de periode die ligt tussen de uitputting van het contingent en de opruststelling uitbetaald. De ambtenaar was hier immers door ongeval of ziekte voorafgaand aan het pensioen niet toe in staat.

  (IV) De leeftijd van 62 jaar wordt opgetrokken tot 62 jaar en zes maanden vanaf 1 januari 2017 en tot 63 jaar vanaf 1 januari 2018 (zie art. XI 7 en art. XI 12 VPS).

  naar boven