chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: vakantie na ziekte

  Interpretatie bij art. X 9

  Vraag:

  Kan men vakantieverlof opnemen onmiddellijk aansluitend op ziekteverlof?

  Antwoord:

  Ja, mits akkoord van de lijnmanager.

  Motivering:

  Het VPS van 13 januari 2006 bevat geen bepaling die verhindert om vakantieverlof te nemen aansluitend op ziekteverlof. Statutair bekeken is het dus niet zo dat men minstens één dag het werk dient hervat te hebben na een ziekte om vakantieverlof te kunnen nemen.

  Uiteraard dient het vakantieverlof wel aangevraagd te worden en verenigbaar te zijn met het dienstbelang. De lijnmanager dient dus steeds zijn akkoord te verlenen en het personeelslid dient het verlof eventueel telefonisch vooraf aan te vragen. De lijnmanager kan eventueel van oordeel zijn dat men eerst opnieuw dient te hervatten vooraleer vakantieverlof te kunnen opnemen.