chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: verlenen van onbetaald advies in dossiers waarbij men professioneel betrokken kan zijn

  Interpretatie bij art. II 10

  Vraag:

  De deontologische code van 6 juli 2011 luidt: "Buiten de uitoefening van uw functie mag u geen betaald advies verlenen in dossiers waarbij u zelf professioneel betrokken kunt zijn. Als u buiten de uitoefening van uw functie betaald advies verleent, zorgt u ervoor dat uw adviespraktijk op geen enkele manier verband houdt met de dossiers waar u als personeelslid bij betrokken bent, of onder de bevoegdheid van de dienst waaraan u verbonden bent valt." Geldt dat in zekere mate ook niet voor "onbetaald advies"?

  Antwoord:

  Dit geldt in zekere mate ook voor het geven van onbetaald advies, gelet op artikel II 10 VPS dat bepaalt dat de hoedanigheid van personeelslid onverenigbaar is met elke activiteit die de eigen onafhankelijkheid aantast of waardoor een conflict tussen tegenstrijdige belangen ontstaat.

  Motivering:

  De deontologische code licht de regels vervat in het VPS nader toe. Artikel II 10 VPS bepaalt dat de hoedanigheid van personeelslid onverenigbaar is met elke activiteit die de eigen onafhankelijkheid aantast of waardoor een conflict tussen tegenstrijdige belangen ontstaat. Het is aan de bevoegde overheid om concreet te beoordelen of het gedrag van een ambtenaar als een tekortkoming aan zijn plichten moet worden beschouwd. Het is onmogelijk alle beroepsvergrijpen van ambtenaren te definiëren. De strafrechtelijke regel volgens welke vervolgingen slechts mogelijk zijn wanneer het gepleegde feit vooraf door de wet als misdrijf is omschreven vindt geen toepassing in het tuchtrecht. Vooreerst omdat de overheid die voor de goede werking van de dienst aangewezen is maatregelen moet kunnen treffen tegen een algemeen onbevredigende toestand die te wijten kan zijn aan gedragingen welke vooraf niet kunnen bepaald worden en omdat de verplichtingen van de betrokken ambtenaren verschillen volgens hun kwalificatie en de diensten waar ze werken.

  (laatste update: 10/11/2011)

  naar boven