chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: verlies pensioenrechten

  Interpretatie bij art. VIII 2

  Vraag:

  In welke gevallen kan een vastbenoemd ambtenaar zijn pensioenrechten verliezen?

  Antwoord:

  Naast de veroordeling tot een criminele straf (art. 49 van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen) verliest de vastbenoemde ambtenaar zijn pensioenrechten (in de regeling van de openbare sector) bij de toekenning van de hoogste tuchtrechtelijke sanctie.

  Motivering:

  Algemeen principe

  Artikel 46 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen bepaalt dat enkel de persoon die ontslagen wordt als gevolg van de zwaarste in het statuut bepaalde tuchtstraf, zijn pensioenrechten verliest.

  Specificering

  Volgens artikel VIII 2 VPS is de zwaarste tuchtrechtelijke straf de "afzetting". Enkel in geval van tuchtstraf verliest de ambtenaar zijn rechten op rustpensioen in de regeling van de openbare sector. Hij kan dan wel aanspraak maken op een pensioen volgens het stelsel van de werknemers (privé-stelsel). In geval van toepassing van de tuchtstraf "ontslag van ambtswege" behoudt de ambtenaar het recht op een ambtenarenpensioen.

  naar boven