chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: verlof tijdens opzeggingstermijn

  Interpretatie bij art. X 9 en art. XI 8

  Vraag:

  Indien een ontslagen ambtenaar tijdens de opzeggingstermijn verlof neemt, wordt de opzeggingstermijn dan opgeschort (cf. de contractuelen)?

  Antwoord:

  De ambtenaar heeft in het jaar waarin hij ontslag krijgt recht op een aantal vakantiedagen, in verhouding tot de tijd dat hij gewerkt heeft dat jaar.

  Tijdens de opzeggingstermijn kan verlof worden opgenomen a rato van de resterende vakantiedagen waarop de ambtenaar nog recht heeft, maar dit schort de opzeggingstermijn niet op. 

  Motivering:

  Artikel XI 8 regelt de opzeg voor een ambtenaar. Dit artikel voorziet niet dat de opzeggingstermijn wordt opgeschort door het verlof. Indien dit de bedoeling zou zijn, zou dit expliciet zijn opgenomen in dit artikel.

  Indien hem bepaalde vakantiedagen zouden worden geweigerd omwille van de behoeften van de dienst, dan worden de resterende vakantiedagen waarop de ambtenaar nog recht heeft uitbetaald (artikel VII 11, § 2).

  naar boven