chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: wie kan evaluator zijn?

  Interpretatie bij art. IV 3

  Vraag:

  Wie kan evaluator zijn?

  Antwoord:

  De personeelsleden worden geëvalueerd door ten minste twee functionele chefs, tenzij een afwijking functioneel noodzakelijk is.

  Uit ontleding van artikel IV 3 VPS van 13 januari 2006 blijkt:

  Eén evaluator voldoet minstens aan deze beschrijving:

  • functionele chef van de geëvalueerde (dit wil zeggen, hoger in hiërarchie in de praktijk, op de werkvloer, iemand die in de praktijk opdrachten geeft aan de geëvalueerde, iemand waar tegenover de geëvalueerde zich in de praktijk moet verantwoorden over zijn werk, enz.)
  • een ambtenaar (ambtenaar op proef of vast benoemde ambtenaar – dus geen contractueel personeelslid) die onder het VPS valt (als het VPS spreekt over een ambtenaar, wordt een ambtenaar bedoeld die onder het VPS valt).
  • van een hogere rang of van dezelfde rang met een hogere trap in de functionele loopbaan dan de geëvalueerde
  • een opleiding tot evaluator gevolgd (toelichting)

  De andere evaluator voldoet minstens aan deze beschrijving:

  • functionele chef van de geëvalueerde
  • een ambtenaar (ambtenaar op proef of vast benoemde ambtenaar) of contractueel personeelslid, of een externe (dus niet noodzakelijk een personeelslid dat onder het VPS valt)
  • een opleiding tot evaluator gevolgd (toelichting)

  Indien het personeelslid maar één functionele chef heeft, is een afwijking functioneel noodzakelijk. Dan volstaat één evaluator, zolang die maar aan de voorwaarden van de eerst genoemde evaluator voldoet.

  Waar het bovenstaande niet toepasbaar is, bepaalt de beleidsraad, de strategische adviesraad of het hoogste collectief orgaan in het Gemeenschapsonderwijs vrij de evaluatoren (één of twee personen, al dan niet personeelslid, al dan niet functionele chef, …).

  (laatste update: 04/06/2010)

  naar boven