chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: wordt een forfaitaire toelage/vergoeding uitbetaald tijdens inhaalrust?

  Interpretatie bij art. VII 15 en art. VII 73

  Vraag:

  Wordt een forfaitaire toelage/vergoeding uitbetaald tijdens inhaalrust?

  Antwoord:

  Ja

  Motivering:

  De ratio legis van art. VII 15 en art. VII 73 is dat de reden voor een forfaitaire toelage/vergoeding voor specifieke taken of welbepaalde functie wegvalt indien die taken of die functie gedurende een lange periode niet uitgeoefend worden.
  Met "afwezigheden" worden bedoeld de verloven bepaald in deel X van het VPS.

  Inhaalrust is geen verlof, en is bovendien in deze problematiek ook niet vergelijkbaar met de verloven voorzien in deel X VPS.
  Tegenover de inhaalrust staan immers prestaties die voordien op vraag van de werkgever werden geleverd. Het is in deze vorm van "afwezigheid" van de werkvloer dus niet zo dat de specifieke taak of functie niet werd uitgeoefend; de uitoefening gebeurde wel maar dan op een ander/vroeger tijdstip.

  Conclusie: inhaalrust valt niet onder toepassing van artikel VII 15 VPS (toelagen) en artikel VII 73 (vergoedingen), om volgende redenen:

  • inhaalrust is geen afwezigheid/verlof in de zin van deel X VPS;
  • inhaalrust betreft geen onderbreking van de uitoefening van taken of functie, die de basis vormen voor de toekenning van de toelage/vergoeding.

  (laatste update: 17/11/2010)

  naar boven