chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: zondagprestaties en overuren

  Interpretatie bij art. VII 31

  Vraag:

  Verschilt de verloning van zondagprestaties naargelang men voltijds of deeltijds werkt?

  Antwoord:

  Nee

  Motivering:

  Net zoals de toelage voor overuren is de toelage voor zondagprestaties een "uurtoelage" (noemer 1850), die berekend wordt op het "salaris" verhoogd met de haard- en standplaatstoelage e.a (zie artikel VII 31 VPS).

  Het "salaris" is bijgevolg het "voltijds jaarsalaris aan 100%".

  Zondagprestaties worden dubbel betaald (uurtoelage per uur zondagprestatie). Aangezien het uurloon voor een personeelslid dat deeltijds werkt gelijk is aan het uurloon voor een personeelslid dat voltijds werkt, is het logisch gevolg dat ook de zondagprestatie voor deeltijds werkenden gelijk wordt verloond als voor personeelsleden die voltijds werken.

  In art. VII 31 wordt, zoals hierboven gesteld, verwezen naar het salaris en een aantal toelagen, maar niet naar de salarisbonus.

  In art. VII 6 wordt het salaris van een deeltijdse bepaald, inclusief de salarisbonus. Het salaris dat hieruit volgt is dus het deeltijds salaris verhoogd met de salarisbonus.

  Het overloon van een deeltijds personeelslid kan niet hoger zijn dan dat van een voltijds personeelslid, vermits de toelage "salarisbonus" niet voorzien is in art. VII 31.

  (laatste update: 13/12/2010)

  naar boven