chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
    Terug naar overzicht Stuur een e-mail

    Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
    U ontvangt een kopie van uw bericht.

    Terug naar overzicht Chat met ons
    Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
    Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

    Interpretaties

    Deel IV - De evaluatie in de loopbaan

    Deel VII - De verloning

    Art. VII 2 Aanvangstdatum nieuwe valorisatieregeling
    Valorisatie privé-ervaring – perioden van afwezigheid
    Valorisatie bijkomende jaren relevante ervaring bij wijziging van dienstaanwijziging
    Valorisatie na wijziging duurtijd arbeidsovereenkomst bij zelfde functie
    Valorisatie tewerkstelling in onderwijs van personeelslid DVO in onbetaald verlof (non-activiteit)
    Art. VII 2ter Berekening geldelijke anciënniteit
    Art. VII 6 Heeft een directeur ook recht op de salarisbonus?
    Geldt salarisbonus ook voor top- en middenkader?
    Komt de salarisbonus bij verlof voor deeltijdse prestaties in aanmerking voor de berekening van de toelagen?
    Wanneer heeft een ambtenaar recht op de salarisbonus voor verlof voor deeltijdse prestaties?

    Art. VII 10

    Kan de salarisinhouding op grond van het VPS soms meer dan 1/5 van het uitbetaald loon bedragen, zoals de loonbeschermingswet dit in bepaalde gevallen toelaat?

    Art. VII 11

    Is er intrest verschuldigd op achterstallig loon?
    Uitbetaling niet opgenomen vakantiedagen
    Niet opgenomen vakantiedagen wegens ziekte of overlijden
    Een personeelslid kreeg sinds zijn indiensttreding ten onrechte geen vakantiegeld en eindejaarstoelage uitbetaald wegens een foutieve invoer in Vlimpers (fout van de werkgever). Heeft betrokkene recht op intresten op de verschuldigde bedrag?
    Art. VII 15 Wordt een forfaitaire toelage uitbetaald tijdens inhaalrust?
    Art. VII 30 Nachtarbeid op zaterdag en zondag
    Art. VII 31 Zondagprestaties en overuren
    Art. VII 42 Permanentietoelage voor lager kader (rang A2)?
    Art. VII 44bis Type formele procedure projectleidersfunctie / tijdelijke functieverzwaring
    Toelage tijdelijke functieverzwaring bij vervanging personeelslid bij opname politiek mandaat
    Art. VII 60 Betaling loodstoelagen in geval van arbeidsongeval
    Art. VII 73 Wordt een forfaitaire vergoeding uitbetaald tijdens inhaalrust?
    Art. VII 78 Binnen welke termijn moeten schuldvorderingen voor de betaling van toelagen, vergoedingen en sociale voordelen ingediend worden?
    Art. VII 80 Dienstverplaatsing met voertuig van een ander persoon
    Art. VII 83 Logementsvergoeding bij binnenlandse dienstreis
    Art. VII 92 en art. VII 94 Berekening van de begrafenisvergoeding bij verlof voor deeltijdse prestaties op het ogenblik van het overlijden
    Art. VII 95 Terugbetaling abonnement voor woon-werkverkeer vanuit tweede verblijfplaats?
    Terugbetaling abonnement voor woon-werkverkeer dat niet door NMBS wordt uitgereikt
    Woon-werkverkeer tot Rijsel
    Art. VII 100 Minimumafstand vergoeding moeilijk bereikbare werkplaatsen
    Art. VII 100bis 35-dagen regel bij tegemoetkoming voor moeilijk bereikbare werkplaatsen
    Art. VII 102 Fietsvergoeding
    Fietsvergoeding - elektrische fiets
    Art. VII 108 Aanvulling moederschapsuitkeringen voor contractuele personeelsleden
    Art. VII 109bis Maaltijdcheques bij tewerkstelling in shiften
    Art. VII 109sexies Privégebruik van een dienstvoertuig
    Art. VII 129 Betaling vervangende toelage woonstderving personeelsleden afdeling EMG
    Art. VII 160 Deelname competentiemeting of gecertificeerde opleiding
    Titel 10: Onbetaald verlof
    Algemeen Gevolgen van opname onbetaald verlof voor statutair en contractueel personeel
    Art. X 62 Ambtshalve versus gewoon onbetaald verlof
    Verrekening van periodes van gecontingenteerd verlof
    Wat met het vroegere gecontingenteerd verlof voor stage of proefperiode?
    Wat met het vroegere gecontingenteerd verlof ter voorbereiding van een verkiezing?
    Opnemen van onbetaald verlof ter voorbereiding van een verkiezing
    Onbetaald verlof ter voorbereiding van een verkiezing versus 20 dagen onbetaald verlof per jaar
    Einde proeftijd - onbetaald verlof
    20 dagen onbetaald verlof opnemen bij deeltijds prestatieregime
    Combinatie verlof voor deeltijdse prestaties en 20 dagen onbetaald verlof
    Combinatie van verschillende types onbetaald verlof
    Opname 20 dagen onbetaald verlof in continudiensten
    Contingent onbetaald verlof: ambtenaar versus contractueel
    Samenloop onbetaald verlof en moederschapsrust
    Combinatie deeltijdse loopbaanonderbreking en 20 dagen onbetaald verlof
    Onbetaald verlof en schorsing in het belang van de dienst
    Draaideurconstructies en onbetaald verlof
    Terugkeerrecht na een onbetaald verlof om een zelfstandige activiteit uit te oefenen
    Art. X 63 Wat met het vroegere gecontingenteerd verlof ter voorbereiding van een verkiezing?
    Onbetaald verlof voor deelname aan verkiezingen
    Onbetaald verlof ter voorbereiding van een verkiezing versus 20 dagen onbetaald verlof per jaar
    1 jaar onbetaald verlof voor contractuelen
    Bijkomend onbetaald verlof als gunst voor contractuelen
    Terugkeerrecht contractueel na onbetaald verlof

    Deel XII - Algemene opheffings-, overgangs- en slotbepalingen

    Nog geen interpretaties