chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretaties

  Deel IV - De evaluatie in de loopbaan

  Deel VII - De verloning

  Art. VII 2 Aanvangstdatum nieuwe valorisatieregeling
  Valorisatie privé-ervaring – perioden van afwezigheid
  Valorisatie bijkomende jaren relevante ervaring bij wijziging van dienstaanwijziging
  Valorisatie na wijziging duurtijd arbeidsovereenkomst bij zelfde functie
  Valorisatie tewerkstelling in onderwijs van personeelslid DVO in onbetaald verlof (non-activiteit)
  Art. VII 2ter Berekening geldelijke anciënniteit
  Art. VII 6 Heeft een directeur ook recht op de salarisbonus?
  Geldt salarisbonus ook voor top- en middenkader?
  Komt de salarisbonus bij verlof voor deeltijdse prestaties in aanmerking voor de berekening van de toelagen?
  Wanneer heeft een ambtenaar recht op de salarisbonus voor verlof voor deeltijdse prestaties?

  Art. VII 10

  Kan de salarisinhouding op grond van het VPS soms meer dan 1/5 van het uitbetaald loon bedragen, zoals de loonbeschermingswet dit in bepaalde gevallen toelaat?

  Art. VII 11

  Is er intrest verschuldigd op achterstallig loon?
  Uitbetaling niet opgenomen vakantiedagen
  Niet opgenomen vakantiedagen wegens ziekte of overlijden
  Een personeelslid kreeg sinds zijn indiensttreding ten onrechte geen vakantiegeld en eindejaarstoelage uitbetaald wegens een foutieve invoer in Vlimpers (fout van de werkgever). Heeft betrokkene recht op intresten op de verschuldigde bedrag?
  Art. VII 15 Wordt een forfaitaire toelage uitbetaald tijdens inhaalrust?
  Art. VII 30 Nachtarbeid op zaterdag en zondag
  Art. VII 31 Zondagprestaties en overuren
  Art. VII 42 Permanentietoelage voor lager kader (rang A2)?
  Permanentievergoeding - afrondingsregel
  Art. VII 43 - VII 43, §1 Toelage voor ploegenarbeid
  Art. VII 44bis Type formele procedure projectleidersfunctie / tijdelijke functieverzwaring
  Toelage tijdelijke functieverzwaring bij vervanging personeelslid bij opname politiek mandaat
  Art. VII 60 Betaling loodstoelagen in geval van arbeidsongeval
  Art. VII 73 Wordt een forfaitaire vergoeding uitbetaald tijdens inhaalrust?
  Art. VII 78 Binnen welke termijn moeten schuldvorderingen voor de betaling van toelagen, vergoedingen en sociale voordelen ingediend worden?
  Art. VII 80 Dienstverplaatsing met voertuig van een ander persoon
  Art. VII 82 §3 Maaltijdvergoeding
  Art. VII 83 Logementsvergoeding bij binnenlandse dienstreis
  Art. VII 92 en art. VII 94 Berekening van de begrafenisvergoeding bij verlof voor deeltijdse prestaties op het ogenblik van het overlijden
  Art. VII 95 Terugbetaling abonnement voor woon-werkverkeer vanuit tweede verblijfplaats?
  Terugbetaling abonnement voor woon-werkverkeer dat niet door NMBS wordt uitgereikt
  Woon-werkverkeer tot Rijsel
  Art. VII 100 Minimumafstand vergoeding moeilijk bereikbare werkplaatsen
  Art. VII 100bis 35-dagen regel bij tegemoetkoming voor moeilijk bereikbare werkplaatsen
  Art. VII 102 Fietsvergoeding
  Fietsvergoeding - elektrische fiets
  Art. VII 108 Aanvulling moederschapsuitkeringen voor contractuele personeelsleden
  Art. VII 109bis Maaltijdcheques bij tewerkstelling in shiften
  Art. VII 109sexies Privégebruik van een dienstvoertuig
  Art. VII 129 Betaling vervangende toelage woonstderving personeelsleden afdeling EMG
  Art. VII 160 Deelname competentiemeting of gecertificeerde opleiding
  Titel 10: Onbetaald verlof
  Algemeen Gevolgen van opname onbetaald verlof voor statutair en contractueel personeel
  Art. X 62 Ambtshalve versus gewoon onbetaald verlof
  Verrekening van periodes van gecontingenteerd verlof
  Wat met het vroegere gecontingenteerd verlof voor stage of proefperiode?
  Wat met het vroegere gecontingenteerd verlof ter voorbereiding van een verkiezing?
  Opnemen van onbetaald verlof ter voorbereiding van een verkiezing
  Onbetaald verlof ter voorbereiding van een verkiezing versus 20 dagen onbetaald verlof per jaar
  Einde proeftijd - onbetaald verlof
  20 dagen onbetaald verlof opnemen bij deeltijds prestatieregime
  Combinatie verlof voor deeltijdse prestaties en 20 dagen onbetaald verlof
  Combinatie van verschillende types onbetaald verlof
  Opname 20 dagen onbetaald verlof in continudiensten
  Contingent onbetaald verlof: ambtenaar versus contractueel
  Samenloop onbetaald verlof en moederschapsrust
  Combinatie deeltijdse loopbaanonderbreking en 20 dagen onbetaald verlof
  Onbetaald verlof en schorsing in het belang van de dienst
  Draaideurconstructies en onbetaald verlof
  Terugkeerrecht na een onbetaald verlof om een zelfstandige activiteit uit te oefenen
  Art. X 63 Wat met het vroegere gecontingenteerd verlof ter voorbereiding van een verkiezing?
  Onbetaald verlof voor deelname aan verkiezingen
  Onbetaald verlof ter voorbereiding van een verkiezing versus 20 dagen onbetaald verlof per jaar
  1 jaar onbetaald verlof voor contractuelen
  Bijkomend onbetaald verlof als gunst voor contractuelen
  Terugkeerrecht contractueel na onbetaald verlof

  Deel XII - Algemene opheffings-, overgangs- en slotbepalingen

  Nog geen interpretaties