chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Inwoners van Hemiksem, Niel en Schelle geven oude Electrabelsite nieuwe bestemming

  participatie, mensen rond een tekening

  Periode van het project:

  2016 -2018: Ontwerpend onderzoek

  2018-2021: PRUP

  www.provincieantwerpen.be (Zoekterm: ‘Electrabelsite’)

  Aan de monding van de Rupel in Schelle ligt een terrein van 82,5 hectare. 80 jaar lang produceerde ENGIE Electrabel er elektriciteit. Na een brand in 2000 en de sloop van de fabriek in 2008 rest enkel nog de bakstenen generatorhal. Sindsdien wacht de site op een nieuwe bestemming. De provincie Antwerpen koos er meteen voor om het onderzoek over de herbestemming open te voeren. De inwoners van Niel, Schelle en Hemiksem denken al van bij de start van de onderzoeksfase van het project mee over de beste manier om de site te herinrichten. Ook bij de opmaak van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) blijven de inwoners betrokken.

  Voor de provincie Antwerpen was het in 2014 meteen duidelijk: de oude Electrabelsite in Schelle moest een nieuwe invulling krijgen. Alle betrokkenen krijgen inspraak tijdens het proces: de inwoners van de gemeenten Niel, Schelle en Hemiksem, de verschillende overheidsinstanties en andere belanghebbenden waaronder visclub Penneke Volt, feestzaal Het Laarhof en de bewoners van de tuinwijk op de site.

  Inspraak vanaf het prille begin

  Omdat ruimtelijke onderzoeken soms jaren duren en volgens formele procedures verlopen, verliezen mensen snel hun interesse in een project. Er is geen interactie en geen dialoog over verschillende visies.

  Om dat te vermijden, koos de provincie Antwerpen ervoor om de inwoners en andere betrokken partijen van bij het begin bij de herbestemming van de Electrabelsite te betrekken. Hooguit om de 6 maanden organiseert de provincie een nieuw inspraakmoment.

  De 3 inspraakmomenten van het voorbereidende onderzoek zijn achter de rug.

  •  Kleine groep omwonenden brengt het potentieel van de site in kaart

  Een afvaardiging van de bewoners van de tuinwijk en verschillende gebruikers van de site brachten de knelpunten en de mogelijke bestemmingen – recreatie, wonen, landbouw, natuur, energie, …  – van de site in kaart. Op basis van de resultaten van dat gesprek maakte het studiebureau een eerste ontwerp.

  •  Grote groep omwonenden vult de site concreet in

  Op basis van de eerste gesprekken, maakte het studiebureau enkele maquettes. Grote puzzelstukken stelden de functies voor die uit het rondetafelgesprek naar boven kwamen. Omwonenden van de site en landbouwers met eigendommen rond het terrein vulden met de puzzelstukken de site op verschillende manieren in. Dankzij het puzzelwerk zagen ze meteen welke functies samengingen en welke niet. Het resultaat van die workshop: 5 mogelijke invullingen.

  • Alle inwoners krijgen informatie over de mogelijke scenario’s

  De invullingen die uit de workshop naar voren kwamen, goot het studiebureau in 2 scenario’s: recreatie & cultuur en energie. Een grondige evaluatie van de twee scenario’s reikt de bouwstenen voor het verdere traject aan. De synthesekaart geeft die bouwstenen weer. Een aantal planonderdelen staan vast, andere nog niet. Alle inwoners van Niel, Schelle en Hemiksem kregen de scenario’s en de synthesekaart te zien en konden op een grote luchtfoto nog bijkomende voorstellen doen.

  Provincie Antwerpen laat de inwoners ook tijdens de uitvoeringsfase participeren

  Op basis van de uiteindelijke resultaten van de 3 inspraakmomenten tijdens de onderzoeksfase werkt de provincie Antwerpen samen met het studiebureau Witteveen & Bos en OMGEVING nu het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) voor de site uit. Ze berekenen welke effecten elke invulling onder meer op het milieu, de mobiliteit en de luchtkwaliteit heeft.

  De invulling van een aantal zones ligt al vast. Zo wordt er een fietsverbinding op de site voorzien en een groene verbinding tussen de Rupeloevers en de Maaiebeekvallei. De visvijver, het zonevreemde bos, de bestaande woonwijk en enkele markante gebouwen dienen op de site behouden te blijven.

  Nieuwe workshops en infomarkten

  In 2019 organiseert de provincie Antwerpen een infomarkt en nog enkele workshops waar alle geïnteresseerden input en ideeën mogen geven over de invulling van de Electrabelsite. Tijdens de infomarkt op de site worden het volledig ruimtelijk onderzoek en de verschillende mogelijke invullingen voorgesteld op infopanelen.  

  Publieke raadpleging met infopanelen

  Tijdens de openbare raadpleging van 60 dagen hangen de infopanelen aan de poort van de site. Zo kunnen alle omwonenden en passanten de plannen inkijken.

  Verder verloop

  De provincie Antwerpen wil actief  blijven inzetten op het betrekken van de bevolking. Zo zal ze nog een aantal workshops organiseren om samen met de geïnteresseerden verder vorm te geven aan de toekomstige invulling van de Electrabelsite.