chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Jaarlijkse vakantie en feestdagen

  Jaarlijkse vakantie

  • Elk personeelslid binnen de diensten van de Vlaamse overheid heeft jaarlijks recht op 35 werkdagen vakantie. Daarvan kunnen 4 dagen worden genomen zonder dat het dienstbelang daar tegenover kan worden gesteld.
  • Personeelsleden van 55 jaar en ouder hebben recht op meer vakantiedagen. De bijkomende vakantiedagen worden toegekend bij het begin van het kalenderjaar waarin het betrokken personeelslid de vereiste leeftijd bereikt:
   • vanaf 55 jaar: 1 extra vakantiedag
   • vanaf 57 jaar: 2 extra vakantiedagen
   • vanaf 59 jaar: 3 extra vakantiedagen
   • vanaf 60 jaar: 4 extra vakantiedagen
   • vanaf 61 jaar: 5 extra vakantiedagen
  • Het personeelslid kan jaarlijks maximum 11 verlofdagen naar het volgende jaar overdragen. Het overgedragen verlof moet uiterlijk voorafgaand aan het pensioen worden opgenomen en kan gecumuleerd nooit meer dan 150 werkdagen bedragen. Maakt een personeelslid tijdens het jaar tevens gebruik van de dagen onbetaald verlof die een recht zijn, dan kan het in het jaar waarin het onbetaald verlof heeft opgenomen slechts 5 dagen in plaats van 11 dagen jaarlijks verlof overdragen. De grens van 5 dagen geldt ongeacht het aantal dagen onbetaald verlof dat werd opgenomen. Van de drie bovenvermelde grenzen (nl. overdracht van max. 5/11 dagen jaarlijks verlof naar het volgende jaar en opbouw opgespaard verlof tot max. 150 dagen) kan niet worden afgeweken. Ook niet in gevallen van overmacht of dienstnoodwendigheid.
  • Sinds 1 januari 2018 is het ook mogelijk om naast de 20 dagen onbetaald verlof die een recht zijn losse dagen gestandaardiseerd gunstverlof op te nemen. Als de lijnmanager hiermee instemt, kunnen deze losse dagen gestandaardiseerd gunstverlof worden opgenomen als de 20 dagen onbetaald verlof die een recht zijn nog niet zijn uitgeput. De opname van losse dagen gestandaardiseerd gunstverlof heeft geen impact op de mogelijkheid om jaarlijks verlof over te dragen naar het volgend jaar.
  • Het personeelslid dat een onbetaald of deeltijds verlofstelsel geniet, heeft recht op 35 vakantiedagen verhoudingsgewijs verminderd met het percentage dat hij werkt. Ziekteverlof, moederschapsrust en pleegzorgverlof gedurende dewelke loon niet wordt doorbetaald, hebben géén impact op de 35 dagen jaarlijks verlof van een contractueel personeelslid.

  Wettelijke en decretale feestdagen

  • Het personeelslid heeft eveneens recht op de wettelijke en decretale feestdagen:
   • Nieuwjaarsdag (1 januari)
   • Paasmaandag (variabel)
   • Feest van de Arbeid (1 mei)
   • Onze-Lieve-Heer Hemelvaart (variabel)
   • Pinkstermaandag (variabel)
   • Feest van de Vlaamse Gemeenschap (11 juli)
   • Nationale Feestdag (21 juli)
   • Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart (15 augustus)
   • Allerheiligen (1 november)
   • Wapenstilstand (11 november)
   • Kerstmis (25 december)
  • Naast de wettelijke en decretale feestdagen heeft het personeelslid ook vakantie op 2 november (Allerzielen), 15 november (Dag van de Dynastie) en 26 december (tweede kerstdag).
  • Ter vervanging van de feestdagen die samenvallen met een zaterdag of zondag, heeft het personeelslid dat niet in een continuregeling werkt, vakantie in de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
  • Personeelsleden die in een continuregeling werken, krijgen voor de feestdagen waarop ze werken of ten gevolge van hun arbeidsregime in rust zijn, vervangende vakantiedagen.