chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Jaarlijkse vakantie en feestdagen

  Maatregelen coronavirus

  Er zijn bijzondere richtlijnen rond vakantie in het buitenland. Lees meer op de webpagina 'coronavirus: informatie voor personeel'.

  Wil je er even tussenuit of heb je een langere vakantieperiode voor ogen? Binnen de diensten van de Vlaamse overheid heb je 35 vakantiedagen en 14 feestdagen. Je krijgt ook vrijaf tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

  Voor wie?

  Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid

  Duur jaarlijkse vakantie

  • Je hebt jaarlijks 35 vakantiedagen. Je vraagt dit in halve of volle dagen aan.
  • Je hebt het recht om minstens 2 werkweken ononderbroken jaarlijkse vakantie te nemen.
  • 4 van je 35 vakantiedagen mag je opnemen op een moment naar keuze, zonder dat het dienstbelang daar tegenover kan worden gezet. Die dagen kun je de dag zelf nog aanvragen voor bijvoorbeeld een verhuis, opnemen voor een ziek kind of andere persoonlijke omstandigheden.

  Goed om weten: je vindt het actueel saldo van je jaarlijkse vakantie in Vlimpers via ‘Verlof en werktijd' > ‘Overzicht tellers’.

  Wanneer krijg je bijkomende vakantiedagen?

  Ben je 55 jaar of ouder? Dan heb je recht op meer vakantiedagen. De bijkomende vakantiedagen worden toegekend bij het begin van het kalenderjaar waarin je de vereiste leeftijd bereikt:

  • vanaf 55 jaar: 1 extra vakantiedag
  • vanaf 57 jaar: 2 extra vakantiedagen
  • vanaf 59 jaar: 3 extra vakantiedagen
  • vanaf 60 jaar: 4 extra vakantiedagen
  • vanaf 61 jaar: 5 extra vakantiedagen

  Uitzonderingen per departement of agentschap zijn mogelijk. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.

  Bereken zelf je vakantiedagen op basis van je persoonlijke situatie met de verlofsimulator

  Wanneer krijg je minder vakantiedagen?

  Je vakantiedagen verminderen in verhouding als je:

  • in de loop van het jaar in of uit dienst treedt.
  • arbeidsprestaties verminderen (bijvoorbeeld door opname van verlof voor deeltijdse prestaties, deeltijds zorgkrediet, deeltijds ouderschapsverlof, deeltijds palliatief verlof of deeltijdse medische bijstand).
  • werd aangeworven met een deeltijdse arbeidsovereenkomst.
  • een onbetaald verlof als recht opneemt.

  Ziekteverlof, moederschapsrust, vaderschapsverlof, geboorteverlof en pleegzorgverlof - die voor het contractueel personeel in bepaalde mate onbetaald zijn - hebben geen gevolg op het aantal vakantiedagen.

  Bereken zelf je vakantiedagen op basis van je persoonlijke situatie met de verlofsimulator.

  Vakantiedagen overdragen

  • Je kunt jaarlijks maximaal 11 vakantiedagen overdragen naar het volgende jaar. Dat gebeurt automatisch als je Vlimpers gebruikt.
  • Als je tijdens het jaar een halve dag of meer opneemt van de 20 dagen onbetaald verlof, dan kun je dat jaar slechts 5 vakantiedagen overdragen. Het aantal dagen onbetaald verlof dat je opneemt maakt hierbij niet uit. Neem je gestandaardiseerd gunstverlof met losse dagen? Dan kun je dat jaar wel nog 11 vakantiedagen overdragen, want dit verlof heeft geen impact op de overdracht van verlofdagen.
  • Alle overgedragen vakantiedagen die je tijdens je loopbaan opspaart mogen nooit meer dan het maximum van 150 vakantiedagen bedragen.
  • Je kunt niet afwijken van de overdrachtsregeling van 11 (of 5) vakantiedagen. Ook niet in geval van overmacht of dienstnoodwendigheden. Heb je nog vakantiedagen over na de overdracht, dan verlies je deze vakantiedagen. Enkel als je afwezig was door (beroeps)ziekte of (arbeids)ongeval kan je afdelingshoofd onder voorwaarden een afwijking toestaan (zie onder).
  Welke afwijking kan je afdelingshoofd toestaan als je voor het einde van het jaar niet alle vakantiedagen kon opnemen?

  De vakantiedagen die na overdracht van 11 of 5 dagen nog overschieten, kun je enkel overdragen als je tijdens het jaar afwezig was wegens (beroeps)ziekte of (arbeids)ongeval:

  • Was je een volledig kalenderjaar afwezig? Dan heb je ambtshalve het recht voor de extra overdracht.
  • Was je geen volledig kalenderjaar afwezig? Dan oordeelt je afdelingshoofd of die afwezigheid de opname van vakantie in de weg stond. Enkel als je afdelingshoofd dit zo beoordeelt, is een overdracht van maximaal 13 bijkomende vakantiedagen mogelijk.

  Hierbij gelden enkele bijzonderheden:

  • Je afdelingshoofd bepaalt bij goedkeuring het aantal bijkomende vakantiedagen dat je mag overdragen (maximaal 13). 
  • Je kunt nooit meer bijkomende vakantiedagen overdragen dan het aantal dagen dat je ziek was. Was je bijvoorbeeld 6 dagen ziek? Dan kom je in aanmerking voor overdracht van maximaal 6 bijkomende vakantiedagen.
  • Bijkomende vakantiedagen tellen niet mee voor het maximum van 150 vakantiedagen
  • Bijkomende vakantiedagen moeten binnen de 2 jaar na overdracht worden opgenomen. Doe je dit niet? Dan verlies je de niet-opgenomen dagen. 
    

  Bijvoorbeeld:
  Je nam geen losse dagen onbetaald verlof tijdens het jaar, je hebt nog geen vakantiedagen opgespaard en beschikt op het einde van het jaar nog over 30 dagen vakantie. In dit geval draag je 11 vakantiedagen automatisch over. Je hebt na de overdracht nog 19 dagen over:

  situatie

  oordeel 

  afdelingshoofd

  overdracht vakantiedagen

  overdracht bijkomende vakantiedagen

  verloren vakantiedagen

  geen afwezigheid wegens ziekte

  geen

  11

  geen

  19

  wel afwezigheid wegens ziekte

  Je kon je vakantiedagen opnemen ook al was je afwezig.

  11

  geen

  19

  Je kon je vakantiedagen niet opnemen door je  afwezigheid.

  11

  maximum 13 (afhankelijk van het aantal dagen afwezigheid wegens ziekte

  minimum 6

  Welke afwijking kan je afdelingshoofd toestaan als je tijdens je loopbaan meer dan 150 vakantiedagen opspaart?

  Wil je afwijken van de overdrachtsregeling en meer dan 150 vakantiedagen opsparen tijdens je loopbaan? Dan is dit enkel mogelijk als je afwezig was door (beroeps)ziekte of (arbeids)ongeval en je door jouw afwezigheid geen vakantie kon opnemen:

  • Was je een volledig kalenderjaar afwezig? Dan heb je ambtshalve recht op de overdracht van de extra vakantiedagen.
  • Was je geen volledig kalenderjaar afwezig? Dan oordeelt je afdelingshoofd of je afwezigheid de opname van vakantie in de weg stond. Enkel als je afdelingshoofd dit zo beoordeelt, is een overdracht van de vakantiedagen die je door het bereiken van het maximum van 150 vakantiedagen niet kon overdragen mogelijk.

  Hierbij gelden enkele bijzonderheden:

  • Je kunt nooit meer bijkomende vakantiedagen overdragen dan het aantal dagen dat je ziek was. Was je bijvoorbeeld 6 dagen ziek? Dan kom je in aanmerking voor overdracht van maximaal 6 bijkomende vakantiedagen.
  • Bijkomende vakantiedagen tellen niet mee voor het maximum van 150 vakantiedagen.
  • Bijkomende vakantiedagen moeten binnen de 2 jaar na overdracht worden opgenomen. Doe je dit niet? Dan verlies je de niet-opgenomen dagen.

   
  Bijvoorbeeld:
  Je nam geen losse dagen onbetaald verlof en hebt 145 vakantiedagen gespaard. Op het einde van het jaar beschik je nog over 31 dagen vakantie. In dit geval draag je 5 vakantiedagen automatisch over. Je hebt na de overdracht nog 26 dagen over:

  situatie

  oordeel

  afdelingshoofd

  overdracht vakantiedagen

  overdracht bijkomende vakantiedagen

  verloren vakantiedagen

  geen afwezig wegens ziekte

  geen

  5 (max. 150 vakantiedagen bereikt)

  geen

  26

  wel afwezigheid wegens ziekte

  Je kon je vakantiedagen opnemen ook al was je afwezig.

  5 (max. 150 vakantiedagen bereikt)

  geen

  26

  Je kon je vakantiedagen niet opnemen door je  afwezigheid.

  5 (max. 150 vakantiedagen bereikt)

  maximum 6 (11 vakantiedagen die je mag overdragen -5 vakantiedagen die automatisch werden overgedragen) + maximum 13

  minimum 7

  Hoe vakantiedagen na langdurige afwezigheid (ziekte, beroepsziekte of ongeval) overdragen?
  1. Je afdelingshoofd krijgt een werklijstitem (dit jaar eind januari) als je in aanmerking komt (zie boven). Je ontvangt hiervan een melding via e-mail.
  2. Je afdelingshoofd oordeelt of de afwezigheid door ziekte, beroepsziekte of ongeval de opname van de vakantiedagen in de weg stond en valideert (goedkeuren, afkeuren of minder dagen toekennen). Je ontvangt hiervan een melding via e-mail.
  3. Je ziet een nieuwe teller in Vlimpers onder 'Verlof en werktijd' > ‘Overzicht tellers’ > ‘Overgedragen dagen wegens ziekte’. Je kunt vanaf dat moment deze verlofdagen aanvragen in Vlimpers onder ‘Verlof en werktijd' > ‘Aanvraag' > ‘Overdracht wegens ziekte’. 

  Vakantiedagen uitbetalen

  Neem je ontslag, of word je ontslagen, en heb je niet al je jaarlijkse vakantie voorafgaand aan je uitdiensttreding kunnen opnemen? Dan wordt de niet opgenomen jaarlijkse vakantie uitbetaald. Maar, maak je binnen de diensten van de Vlaamse overheid een overstap naar een andere entiteit, raad of instelling, dan neem je al je jaarlijkse vakantie mee.

  Opname en beëindiging vakantie

  • Aanvraagtermijn: je departement of agentschap bepaalt de aanvraagtermijn. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.
  • Aanvangsdatum: dit verlof mag op elk moment ingaan.
  • Wijzigen en verlengen: dit is mogelijk.
   Ben je ziek voor of tijdens je jaarlijkse vakantie? Dan kun je het verlof in sommige gevallen intrekken of omzetten. Lees meer op de webpagina over ziekte.
  • Opzeggen: je kunt een lopend verlof opzeggen omwille van dwingende redenen, na overleg met je lijnmanager en rekening houdend met de opzegtermijn van je departement of agentschap. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke. 

  Gevolgen van opname vakantie

  Cumulatie

  Wil je tijdens deze afwezigheid een nevenactiviteit uitoefenen? Bijvoorbeeld een bijberoep of andere activiteit? Dan heb je in sommige situaties een formele toestemming nodig. Lees meer op de webpagina ‘cumulatie’.

  Hoe aanvragen?

  Jaarlijkse vakantie aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Opgelet: verlof moet je steeds op voorhand aanvragen en moet schriftelijk of via Vlimpers goedgekeurd worden. Is dit niet het geval? Dan ben je afwezig zonder kennisgeving of toestemming en wordt je afwezigheid met ‘non-activiteit’ gelijkgesteld. Dit wil zeggen: geen recht op salaris, verlies van 1 maand anciënniteit (per dag ongewettigd afwezig) en gevolgen voor je pensioen.

  • 1

   Vraag aan in Vlimpers

   Je vraagt het verlof aan in Vlimpers onder Verlof en werktijd' > Aanvraag'. Selecteer bij ‘naam afwezigheid’ ‘jaarlijks verlof’ en vul alle velden in.

   Goed om weten: werk je volgens je werkrooster maar een halve dag, dan moet je in Vlimpers een volledige dag jaarlijks verlof aanvragen. Vlimpers verrekent dit automatisch correct in je tellers.

   Hulp nodig? Klik in Vlimpers op de ?-knoppen en lees de invoerinstructies. Of raadpleeg de Vlimpers-instructiefilmpjes over afwezigheden via Vlimpers > tegel ‘Leren’. Noteer ‘afwezigheid’ in het zoekveld centraal bovenaan en zoek het gewenste instructiefilmpje.

   Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke.

  Hoe wijzigen of opzeggen?

  Jaarlijkse vakantie wijzigen of opzeggen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Opgelet: wijzigen of opzeggen is enkel mogelijk voor toekomstige verlofaanvragen.

  • 1

   Bewerk of annuleer in Vlimpers

   Je bewerkt of annuleert het aangevraagde verlof in Vlimpers onder Verlof en werktijd' > ‘Aanvraag'. Klik onderaan de pagina op Historie verlofaanvragen bekijken' en klik op bewerken of annuleren. Hulp nodig? Raadpleeg de Vlimpers-instructiefilmpjes over afwezigheden via Vlimpers > tegel ‘Leren’. Noteer ‘afwezigheid’ in het zoekveld centraal bovenaan en zoek het gewenste instructiefilmpje.

   Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke. 

  Feestdagen

  Naast je jaarlijkse vakantie heb je recht op volgende wettelijke en decretale feestdagen:

  • Nieuwjaarsdag (1 januari)
  • Paasmaandag (variabel)
  • Feest van de Arbeid (1 mei)
  • Onze-Lieve-Heer Hemelvaart (variabel)
  • Pinkstermaandag (variabel)
  • Feest van de Vlaamse Gemeenschap (11 juli)
  • Nationale Feestdag (21 juli)
  • Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart (15 augustus)
  • Allerheiligen (1 november)
  • Wapenstilstand (11 november)
  • Kerstmis (25 december)

  Naast de wettelijke en decretale feestdagen heb je ook vakantie op:

  • Allerzielen (2 november)
  • Dag van de Dynastie (15 november)
  • Tweede kerstdag (26 december)

  Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je vrijaf.

  Wat gebeurt er met feestdagen die in een weekend vallen?

  Je werkt niet in een continudienst?

  • Je krijgt, ter vervanging van de feestdagen die samenvallen met een zaterdag of zondag, vakantie in de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Dat compensatieverlof geldt altijd voor de ganse periode tussen Kerst en Nieuw, ongeacht hoeveel feestdagen er dat jaar op een zaterdag of zondag vielen.
  • Ga je in de loop van het jaar uit dienst? Dan verlies je het recht op de voorbije feestdagen die samenvielen met een zaterdag of een zondag.
  • In het jaar dat je met pensioen gaat, worden de feestdagen die vóór je pensioendatum met een zaterdag of zondag samenvallen, omgezet naar jaarlijks vakantie.

  Je werkt wel in een continudienst?

  De feestdagen die samenvallen met je werk worden omgezet naar vervangende vakantiedagen.

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).