chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Jaarlijkse vakantie en feestdagen

  Wil je er even tussenuit of heb je een langere vakantieperiode voor ogen? Binnen de diensten van de Vlaamse overheid heb je 35 vakantiedagen en 14 feestdagen. Je krijgt ook vrijaf tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

  Voor wie?

  Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.

  Duur jaarlijkse vakantie

  • Je hebt jaarlijks 35 vakantiedagen.
  • Je hebt het recht om minstens 2 werkweken ononderbroken jaarlijkse vakantie te nemen.
  • Daarnaast mag je 4 vakantiedagen nemen op een moment naar keuze, zonder dat het dienstbelang daar tegenover kan worden gezet. Deze dagen kan je bijvoorbeeld opnemen voor een ziek kind, een verhuis of andere persoonlijke omstandigheden.

  Raadpleeg het actueel saldo van je jaarlijkse vakantie in Vlimpers via ‘Overzicht tellers’.

  Wanneer krijg je bijkomende vakantiedagen?

  Ben je 55 jaar of ouder? Dan heb je recht op meer vakantiedagen. De bijkomende vakantiedagen worden toegekend bij het begin van het kalenderjaar waarin je de vereiste leeftijd bereikt:

  • vanaf 55 jaar: 1 extra vakantiedag
  • vanaf 57 jaar: 2 extra vakantiedagen
  • vanaf 59 jaar: 3 extra vakantiedagen
  • vanaf 60 jaar: 4 extra vakantiedagen
  • vanaf 61 jaar: 5 extra vakantiedagen

  Uitzonderingen per departement of agentschap zijn mogelijk. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.

  Bereken zelf je vakantiedagen op basis van je persoonlijke situatie met de verlofsimulator

  Wanneer krijg je minder vakantiedagen?

  Je vakantiedagen verminderen in verhouding als je:

  • in de loop van het jaar in of uit dienst treedt.
  • je arbeidsprestaties verminderen (bijvoorbeeld door opname van verlof voor deeltijdse prestaties, deeltijds zorgkrediet, deeltijds ouderschapsverlof, deeltijds palliatief verlof of deeltijdse medische bijstand).
  • werd aangeworven met een deeltijdse arbeidsovereenkomst.
  • een onbetaald verlof als recht opneemt.

  Ziekteverlof, moederschapsrust, vaderschapsverlof, geboorteverlof en pleegzorgverlof - die voor het contractueel personeel in bepaalde mate onbetaald zijn - hebben geen gevolg op het aantal vakantiedagen.

  Bereken zelf je vakantiedagen op basis van je persoonlijke situatie met de verlofsimulator.

  Vakantiedagen overdragen

  • Je kunt jaarlijks maximaal 11 vakantiedagen overdragen naar het volgende jaar. Dat gebeurt automatisch voor wie Vlimpers gebruikt.
  • Als je tijdens het jaar 1 van de 20 dagen onbetaald verlof als recht neemt, dan kan je dat jaar slechts 5 vakantiedagen overdragen. Het aantal dagen onbetaald verlof als recht dat je neemt maakt hierbij niet uit (bijvoorbeeld van een halve dag tot 20 dagen). Neem je gestandaardiseerd gunstverlof met losse dagen? Dan kan je dat jaar nog wel 11 vakantiedagen overdragen want dit verlof heeft geen impact op de overdracht van verlofdagen.
  • Alle overgedragen vakantiedagen moet je voorafgaand aan je pensioen opnemen en kunnen nooit meer dan 150 vakantiedagen bedragen. Als je op pensioen gaat en je hebt nog vakantiedagen over, dan worden ze enkel uitbetaald als je ze door ziekte of ongeval niet voortijdig kon opnemen.
  • Je kunt niet afwijken van deze overdrachtsregeling, noch voor de overdracht van 11, noch voor die van 5 vakantiedagen. Ook niet in geval van overmacht of dienstnoodwendigheden.

  Vakantiedagen uitbetalen

  Neem je ontslag, of word je ontslagen, en heb je niet al je jaarlijkse vakantie voorafgaand aan je uitdiensttreding kunnen opnemen? Dan wordt de niet opgenomen jaarlijkse vakantie uitbetaald. Maar, maak je binnen de diensten van de Vlaamse overheid een overstap naar een andere entiteit, raad of instelling, dan neem je al je jaarlijkse vakantie mee.

  Opname en beëindiging vakantie

  • Aanvraagtermijn: je departement of agentschap bepaalt de aanvraagtermijn. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.
  • Aanvangsdatum: dit verlof mag op elk moment ingaan.
  • Wijzigen en verlengen: dit is mogelijk.
  • Opzeggen: je kunt een lopend verlof opzeggen omwille van dwingende redenen, na overleg met je lijnmanager en rekening houdend met de opzegtermijn van je departement of agentschap. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke. 

  Opgelet:

  • Ben je ziek vóór de start van je jaarlijkse vakantie? Dan kan je je verlof intrekken.
  • Ben je ziek tijdens je jaarlijkse vakantie? Dan loopt het verlof door tot en met de voorziene einddatum.

  Gevolgen van opname vakantie

  Cumulatie tijdens vakantie

  Als je tijdens dit verlof een nevenactiviteit (bezoldigd, vrijwillig, als zelfstandige, …) wilt uitoefenen, dan kan dit alleen als je lijnmanager hiermee akkoord gaat. Vraag hiervoor een cumulatietoestemming aan.

  Hoe aanvragen?

  Jaarlijkse vakantie aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Hoe wijzigen of opzeggen?

  Jaarlijkse vakantie wijzigen of opzeggen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Opgelet: wijzigen of opzeggen is enkel mogelijk voor toekomstige verlofaanvragen.

  Feestdagen

  Naast je jaarlijkse vakantie heb je recht op volgende wettelijke en decretale feestdagen:

  • Nieuwjaarsdag (1 januari)
  • Paasmaandag (variabel)
  • Feest van de Arbeid (1 mei)
  • Onze-Lieve-Heer Hemelvaart (variabel)
  • Pinkstermaandag (variabel)
  • Feest van de Vlaamse Gemeenschap (11 juli)
  • Nationale Feestdag (21 juli)
  • Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart (15 augustus)
  • Allerheiligen (1 november)
  • Wapenstilstand (11 november)
  • Kerstmis (25 december)

  Naast de wettelijke en decretale feestdagen heb je ook vakantie op:

  • Allerzielen (2 november)
  • Dag van de Dynastie (15 november)
  • Tweede kerstdag (26 december)
  Wat gebeurt er met feestdagen die in een weekend vallen?

  Je werkt niet in een continudienst?

  • Je krijgt ter vervanging van de feestdagen die samenvallen met een zaterdag of zondag, ook vakantie in de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
  • Ga je in de loop van het jaar uit dienst? Dan verlies je het recht op de voorbije feestdagen die samenvielen met een zaterdag of een zondag.
  • In het jaar dat je met pensioen gaat, worden de feestdagen die vóór je pensioendatum met een zaterdag of zondag samenvallen, omgezet naar jaarlijks vakantie.

  Je werkt wel in een continudienst?

  De feestdagen die samenvallen met je werk worden omgezet naar vervangende vakantiedagen.

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).