chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Jobcoaches

  Hoe help je nieuwe medewerkers uit de kansengroepen om een goede start te nemen? Gratis jobcoaches van VDAB kunnen hen begeleiden tijdens de eerste zes maanden van hun tewerkstelling. Zo integreren ze zich vlotter op de werkvloer.

  Wat doet een jobcoach?

  Een jobcoach focust op algemene sociale vaardigheden zoals werkhouding, omgangsvormen, motivatie en communicatie. Medewerkers met een handicap of chronische ziekte en hun leidinggevenden ondersteunt hij bij het aanpassen van de werkomgeving of het takenpakket en bij het maken van werkafspraken die rekening houden met de beperking.

  Een jobcoach helpt NIET bij de ontwikkeling van technische vaardigheden die nodig zijn om de job uit te voeren.

  Wat zijn de voordelen van jobcoaching?

  Medewerkers

  • krijgen inzicht in de eigen interesses en vaardigheden
  • halen meer tevredenheid uit hun werk en krijgen meer zelfvertrouwen
  • kunnen zich beter integreren in de organisatie
  • krijgen ondersteuning om vaardigheden en kennis te verwerven
  • kunnen met vragen en en problemen terecht bij een externe coach

  Werkgevers

  • krijgen begeleiding en ondersteuning tijdens het onthaal en de tewerkstelling van de medewerker
  • kunnen rekenen op een aanspreekpunt voor alle personen die betrokken zijn bij de inwerking en tewerkstelling van de medewerker
  • kunnen de jobcoach op teamniveau inzetten
  • kunnen eigen competenties in de omgang met medewerkers met een handicap of chronische ziekte versterken

  Voor wie?

  Alle nieuwe werknemers die aan een van deze voorwaarden voldoen:

  • van buitenlandse herkomst zijn
  • 50 jaar zijn of ouder
  • een arbeidshandicap hebben
  • kortgeschoold zijn (geen diploma hoger secundair onderwijs)
  • een ex-gedetineerde zijn
  • in het Brussels of Waals gewest wonen

  Hoe doe je beroep op jobcoaching door de VDAB?

  Jobcoaching is gratis. Meer informatie vind je op de website van VDABen in de infofiche van de dienst Diversiteitsbeleid .

  Wie komt in aanmerking voor jobcoaching door een GOB?

  Alle werknemers met een handicap of chronische ziekte. Als de nood aan jobcoaching is opgenomen in het integratieprotocol, betaalt de dienst Diversiteitsbeleid de kosten van het coachingstraject.

  Hoe doe je beroep op jobcoaching door een GOB?

  De dienst Diversiteitsbeleid heeft een raamcontract afgesloten met de GOB's over heel Vlaanderen. Wil je hiervan gebruik maken? Contacteer onze dienst via onbeperktaandeslag@vlaanderen.be. Voor meer informatie over de GOB's in uw buurt vind je hier.

  Nog vragen over jobcoaching?

  Heb je vragen over het beleid rond jobcoaching, dan kan je terecht bij de dienst Diversiteitsbeleid - Tel. 0499 77 09 of diversiteitsbeleid@vlaanderen.be.