chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Afgeleide producten

  De kadastrale perceelsplannen zijn sinds 2000 beschikbaar bij Informatie Vlaanderen. Eerst onder de vorm van KADSCAN, vervolgens KADVEC en sinds 2007 als CADMAP. 

  CADMAP (Informatie Vlaanderen)

  CADMAP is het digitaal product van het kadastraal percelenplan van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD). Het wordt jaarlijks door het Kadaster bijgewerkt en verdeeld aan de gemeenten.

  Informatie Vlaanderen mag deze CADMAP-gegevens verspreiden binnen GIS-Vlaanderen (uitgezonderd de gemeenten). Ook de netbeheerders van fysieke leidingnetten kunnen CADMAP bekomen waar al een GRB opgestart of beschikbaar is, conform het GRB-decreet. De gebruiker dient een licentieovereenkomst te tekenen vooraleer de data te ontvangen. 
  Informatie Vlaanderen verdeelt dit product als een gebiedsdekkende set van layers. Het product wordt bovendien in meerdere formaten aangeboden.

  GIS-gebruik

  CADMAP biedt de mogelijkheid om de percelen ruimtelijk te lokaliseren met een variabele middenschalige tot grootschalige nauwkeurigheid. 
  Aan de percelen is het perceelsnummer als attribuut gekoppeld (CAPAKEY). Via dit attribuut kan de koppeling gemaakt worden met andere administratieve databanken. Zo kan het perceelsnummer gebruikt worden om de koppeling te maken met bijvoorbeeld de digitale legger van het Kadaster, de inventaris van onbebouwde percelen de inventaris van de leegstand, het plannen- en vergunningenregister, de industrieterreinen, de vervuilde gronden, …. Op deze manier krijgen deze gegevens een ruimtelijke component, waardoor ze gemakkelijk te lokaliseren zijn. Via deze ruimtelijke component kunnen de kadastrale plannen in een GIS ingezet worden voor raadpleging, lokalisatie, overlegoperaties, analyses, …

  Aandachtspunten

  De oorspronkelijke georeferentie is gebeurd op basis van een plansgewijze affiene transformatie. 
  Na de vectorisering werden in 2007 de plannen nog bloksgewijs door het Kadaster aangepast. Dit leidt tot een meer aaneensluitende laag, maar toch kunnen er nog afwijkingen vastgesteld worden van drie tot vijf meter. Ongeveer 1/4 van de kadasterplannen werd hermeten (terrestrisch of fotogrammetrisch). Deze beantwoorden zowel qua geometrie als nauwkeurigheid aan grootschalige kaarttoepassingen.

  De kadastrale perceelsplannen worden veelal begrensd door openbaar domein (wegen, …). Hier stelt zich meestal geen probleem van overlappingen tussen kaartbladen onderling. Daar waar dit niet het geval is, kunnen overlappingen (tot 10 meter) mogelijk zijn. Calculeer bij analyses/overlays steeds een grijze zone van 10 meter in, zo niet bestaat er kans dat je een foute interpretatie uitvoert. 

  Het kadastraal plan is geen juridisch document, evenmin de digitale versie ervan. De Administratie van het Kadaster blijft de enige instantie die wettelijk bevoegd is om kadastrale uittreksels te verlenen.